CHƯƠNG TRÌNH ETEST JUNIORS

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA KHÓA ETEST JUNIORS

 Hệ chương trình ETEST Juniors được chúng tôi xây dựng dựa trên niềm tin vững chắc rằng giáo dục bền vững chính là tiền đề phát triển của mỗi cá nhân trong xã hội.  ETEST Juniors áp dụng tiêu chuẩn giáo dục Common Core của Hoa Kỳ với mục tiêu đào tạo và phát triển thế hệ trẻ một cách toàn diện, đặt nền tảng cho lộ trình du học nước ngoài và trở thành những công dân chuẩn mực trong xã hội.

 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ETEST JUNIORS 

Khác với luyện thi Học Thuật, hệ chương trình ETEST Junior được xây dựng dựa trên khả năng trí tuệ và sự phát triển về não bộ của lứa tuổi Junior (lớp 5-9). Chương trình học chú trọng về nội dung trực quan và kích thích tư duy (content based learning), phát triển chiều sâu theo 3 vòng tròn tư duy: Giá Trị Sống, Kỹ Năng Tư Duy và Kiến Thức Học Thuật

Quan Sát - Tưởng Tượng - Thực Hành - Kết Luận

HÀNH TRÌNH ĐƯỢC HOẠCH ĐỊNH RÕ RÀNG

 1.       Pre-Common Core (Lớp 5): 192 giờ – chia làm 3 học phần.  

*  64 giờ/1 học phần – 3 buổi/tuần: 2.5 tháng. Bao gồm:

 • 44 giờ trên lớp
 • 10 giờ ngoại khóa (trong nước và nước ngoài)
 • 10 giờ thực nghiệm
 • Khóa học phát triển: tạo nền tảng cho học viên tiếng Anh vỡ lòng làm quen với phương pháp giảng dạy theo truy vấn (Inquiry-based learning) và học tập theo dự án (project-based learning).

2.       Discovery (Lớp 6): 192 giờ – chia làm 3 học phần.  

* 64 giờ/1 học phần – 3 buổi/tuần: 2.5 tháng. Bao gồm:

 • 44 giờ trên lớp
 • 10 giờ ngoại khóa (trong nước và nước ngoài)
 • 10 giờ thực nghiệm
 • Khóa học phát triển: khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và học tập chủ động.

3.       Landmark (Lớp 7): 192 giờ – chia làm 3 học phần.  

*  64 giờ/1 học phần – 3 buổi/tuần: 2.5 tháng. Bao gồm:

 • 44 giờ trên lớp
 • 10 giờ ngoại khóa (trong nước và nước ngoài)
 • 10 giờ thực nghiệm
 • Khóa học phát triển: có thể hoàn tất bài viết luận về Quy Trình của một vấn đề, áp dụng các chiến thuật quan sát và kỹ năng thu thập dữ liệu được giới thiệu ở 2 Trình độ trước đó.

4.    Milestones (Lớp 8): 192 giờ – chia làm 3 học phần. 

*  64 giờ/1 học phần – 3 buổi/tuần: 2.5 tháng. Bao gồm:

 • 44 giờ trên lớp
 • 10 giờ ngoại khóa (trong nước và nước ngoài)
 • 10 giờ thực nghiệm
 • Khóa học phát triển: đánh dấu sự thay đổi về tư duy của học viên từ nhận thức Bản Thân phát triển thành nhận thức Cộng Đồng. Kỹ năng tư duy chú trọng vào Tư Duy đa chiều và Khách Quan.

4.    Masterpiece (Lớp 9): 192 giờ – chia làm 3 học phần.  

  * 64 giờ/1 học phần – 3 buổi/tuần: 2.5 tháng. Bao gồm:

 • 44 giờ trên lớp
 • 10 giờ ngoại khóa (trong nước và nước ngoài)
 • 10 giờ thực nghiệm
 • Khóa học phát triển: vốn từ và kiến thức Học Thuật. Thể hiện khả năng bản thân qua các bài đọc dài và theo chủ đề với mục tiêu đạt mức Lexile 1100 vào cuối khóa học.

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

 • TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC
  TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC
 • TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP
  TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP
 • TƯ VẤN CHỌN NGÀNH
  TƯ VẤN CHỌN NGÀNH
 • ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM
  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM
 • SẮP XẾP CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP
  SẮP XẾP CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP
 • Luyện thi SAT
  Luyện thi SAT
  Luyện thi SAT tại ETEST là giải pháp toàn diện cho bạn! Nếu như bạn muốn đạt ước mơ du học hoa kỳ, chương trình của chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hóa nó.
 • CHƯƠNG TRÌNH ETEST JUNIORS
  CHƯƠNG TRÌNH ETEST JUNIORS
 • Luyện thi ACT
  Luyện thi ACT
 • Luyện thi TOEFL
  Luyện thi TOEFL
 • Luyện thi IELTS
  Luyện thi IELTS
 • Luyện viết nâng cao
  Luyện viết nâng cao
 • Luyện thi SSAT
  Luyện thi SSAT
 • Luyện thi ISEE
  Luyện thi ISEE
 • Luyện thi iTEP SLATE
  Luyện thi iTEP SLATE
 • Luyện thi AP
  Luyện thi AP
 • Luyện thi GMAT
  Luyện thi GMAT
 • Luyện thi GRE
  Luyện thi GRE

BOOK AN APPOINTMENT

Xác Nhận

Hotline: 090.369.5677

BOOK AN APPOINTMENT