Luyện thi AP

LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Cơ hội tuyệt vời cho học sinh xuất sắc đạt được hiệu quả cao trong chương trình học và kỳ thi AP.

Khả năng đạt được tín chỉ đại học ngay ở bậc học phổ thông trung học.

Giảm áp lực học tập, thời gian học các tín chỉ bậc đại học, tạo động lực học tập cao nhất.

Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho môi trường học tập đại học.

Phát triển khả năng toán học nâng cao và khả năng suy luận trọng yếu.

Nâng cao kết quả học tập, năng lực cạnh tranh cho học sinh, sẵn sang cho ngưỡng cửa đại học.

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

 • TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC
  TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC
 • TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP
  TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP
 • TƯ VẤN CHỌN NGÀNH
  TƯ VẤN CHỌN NGÀNH
 • ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM
  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM
 • SẮP XẾP CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP
  SẮP XẾP CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP
 • Luyện thi SAT
  Luyện thi SAT
  Luyện thi SAT tại ETEST là giải pháp toàn diện cho bạn! Nếu như bạn muốn đạt ước mơ du học hoa kỳ, chương trình của chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hóa nó.
 • CHƯƠNG TRÌNH ETEST JUNIORS
  CHƯƠNG TRÌNH ETEST JUNIORS
 • Luyện thi ACT
  Luyện thi ACT
 • Luyện thi TOEFL
  Luyện thi TOEFL
 • Luyện thi IELTS
  Luyện thi IELTS
 • Luyện viết nâng cao
  Luyện viết nâng cao
 • Luyện thi SSAT
  Luyện thi SSAT
 • Luyện thi ISEE
  Luyện thi ISEE
 • Luyện thi iTEP SLATE
  Luyện thi iTEP SLATE
 • Luyện thi AP
  Luyện thi AP
 • Luyện thi GMAT
  Luyện thi GMAT
 • Luyện thi GRE
  Luyện thi GRE

BOOK AN APPOINTMENT

Xác Nhận

Hotline: 090.369.5677

BOOK AN APPOINTMENT