SĂN HỌC BỔNG DU HỌC CÙNG ETEST

THÀNH TÍCH

1580

Điểm SAT cao nhất của học viên ETEST

LÊ THANH SƠN

34

Điểm ACT cao nhất của học viên ETEST

PHAN VINH

8.5

Điểm IELTS cao nhất của học viên ETEST

HÀ VŨ ĐĂNG KHOA

117

Điểm TOEFL cao nhất của học viên ETEST

HUỲNH TẤN MINH ANH

240.000
USD

Học bổng toàn phần Temple University (Mỹ)

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

7
đại học

Vinh danh 7 đại học hàng đầu thế giới

PHẠM CÁT NHI


hồ xuân thảo nguyên

 • Học bổng ĐH Miami - 140,800 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Syracuse - 80,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Temple - 60,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Fordham - 50,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Emerson - 40,000 USD/4 năm
 • ĐH Northeastern 
 • Học bổng ĐH Depauw - 148,000 USD/4 năm


hồ ngọc thế bình

 • ĐH Vanderbilt
 • ĐH  Emory
 • ĐH Michigan - Ann Arbor
 • Học viện Công Nghệ Georgia 
 • ĐH Wisconsin—Madison
 • ĐH Minnesota - Twin cities
 • SAT 1540/1600
 • SAT Chemistry 800/800
 • Giải nhất Vật lý bậc trung học Hoa Kỳ
 • Giải nhất Toán toàn bang Georgia


dương hoàng dung

 • ĐH Florida
 • ĐH Boston
 • ĐH Syracuse
 • ĐH American
 • Học bổng ĐH Fordham - 62,000 USD /4 năm
 • Học bổng ĐH Saint Louis - 88,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH South Florida - 88,000 USD /4 năm
 • Học bổng ĐH Illinois - Chicago - 32,000 USD/4 năm
 • TOEFL 107/120


LÝ BỘI DUNG

 • Học bổng ĐH Baylor - 84,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Arizona - 120,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Massachusetts Amherst - 64,000 USD/4 năm
 • Học bổng Học viện Công nghệ New Jersey - 88,000 USD/4 năm
 • Học bổng MCPHS - 64,000 USD/4 năm
 • SAT 1460/1600


mai phước minh quân

 • ĐH California - Berkeley
 • ĐH California - Los Angeles
 • ĐH Boston
 • Học bổng ĐH Northeastern  - 40.000 USD/4 năm 
 • Học bổng ĐH Miami - 124.000 USD/4 năm
 • TOEFL 109/120
 • SAT 1500/1600
 


NGUYỄN NHẬT THƯ

 • Học bổng ĐH Baylor - 288,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Case Western Reserve - 169,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Texas Christian - 40,000 USD/4 năm
 • ĐH Purdue
 • ĐH Case Western Reserve
 • Học bổng ĐH Drexel - 132,000 USD/4 năm


chung quỳnh thủy tiên

 • ĐH Boston
 • ĐH Northeastern
 • ĐH Miami
 • ĐH Pennsylvania
 • Học bổng ĐH Hofstra  - 98.000 USD/4 năm 
 • Học bổng ĐH Suffolk - 88.000 USD/4 năm


LÊ QUANG MINH

 • ĐH Rochester
 • ĐH Boston
 • ĐH Illinois at Urbana-Champaign
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • ĐH Virginia Tech
 • ĐH Michigan State
 • ĐH Drexel


trần mỹ kỳ

 • Học bổng ĐH New York - 100,000 USD/4 năm
 • ĐH Fordham
 • Học bổng ĐH South Carolina - 40,000 USD/4 năm
 • ĐH California - Santa Cruz
 • ĐH San Francisco


TRẦN THÁI DƯƠNG

 • Học bổng ĐH Maryland Institute College of Art - 100,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Milwaukee Institute of Art - 100,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH College for Creative Studies - 88,000 USD/4 năm


TRẦN NGỌC UYÊN VY

 • Học bổng Học viện Rensselaer Polytechnic Institute - 260,000USD/4 năm
 • ĐH Worcester Polytechnic Institute
 • Học bổng Worchester Institute of Technology - 80,000USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Wisconsin Madision - 40,000/4 năm
 • ĐH Minnesota of Twin Cities
 • TOEFL 106/120
 


NGUYỄN KHOA THIÊN ÂN

 • Xuất sắc dành được 14 học bổng lên đến hơn 28 TỶ tại các trường ĐH Hoa Kỳ.
 • Học bổng ĐH Case Western Reserve - 148,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Baylor - 84,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Texas Christian - 156,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Saint Louis - 108,000 USD/4 năm
 • và nhiều trường ĐH khác


NGUYỄN ANH ĐỨC

 • Học viện Công nghệ Georgia
 • ĐH Michigan
 • ĐH Illinois Urbana
 • ĐH Purdue
 • ĐH Texas Austin
 • ĐH Texas A&M
 • ACT 34/36


LÂM HỮU PHÚC

 • Học bổng ĐH Rochester - 168,000 USD/4 năm
 • ĐH Case Western Reserve
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • và nhiều trường ĐH khác
 • TOEFL 110/120
 • SAT 1530/1600


TRẦN NGUYỄN MINH CHÂU

 • Học bổng ĐH Case Western Reserve - 130,000 USD/4 năm
 • ĐH Rochester
 • ĐH Minnesota of Twin Citites
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • SAT 1440/1600
 


PHẠM HOÀNG BỘI

 • Học bổng ĐH University of Minnesota và Depaul University
 • Mức học bổng: 120,000 USD/4 năm
 • IELTS 7.5 /9.0
 


NG. NGỌC HOÀNG NGUYÊN

 • Học bổng ĐH MICA - 50,000 USD/4 năm;
 • Học bổng Ortis College of Art - 14,000 USD
 • Học bổng University of Arizona - 30,000 USD


NGUYỄN NGỌC TRUNG

 • Học viện công nghệ Florida
 • ĐH Temple
 • ĐH Saint Louis
 • ĐH Depaul University
 • ĐH Seton Hall
 • ĐH Clark
 • và nhiều trường ĐH khác


PHAN Ng. HOÀNG LONG

 • Học bổng ĐH Case Western Reserve - 168,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Rochester - 168,000 USD/4 năm
 • và nhiều trường ĐH khác
 • IELTS 7.5/9.0
 • SAT 1470/1600
 


TRẦN MINH TRÍ

 • Học bổng ĐH Arizona - 100,000 USD /4 năm
 • ĐH Purdue
 • ĐH Wisconsin Madison
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • ĐH Minnesota of Twin Cities
 • IELTS 8.0/9.0


PHAN VIỆT TIẾN

 • Học bổng ĐH Seton Hall - 96,000 USD/4 năm
 • ĐH Minnesota of Twin Cities
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • và nhiều trường ĐH khác


TRẦN DƯƠNG GIA HUY

 • Học bổng ĐH Embry–Riddle Aeronautical - 64,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Augustana College - 26,000 USD
 • Học viên Công nghệ Florida
 • IELTS 7.0 /9.0


NGUYỄN TƯỜNG VÂN

 • ĐH Northeastern
 • Học bổng ĐH South Carolina 
 • Học bổng ĐH Florida International
 • ĐH Bentley University
 • và nhiều trường ĐH khác 
 • IELTS 8.0/9.0


NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM

 • Chuyển tiếp thành công vào Đại học CORNELL - thuộc nhóm trường danh giá IVY LEAGUE


HUỲNH NG. HỒNG TRìNH

 • Nghiên cứu sinh Tiến sỹ ĐH Columbia
 • Học bổng ĐH Columbia - 150,000 USD/4 năm


NGuyễn H. KHÁNH LINH

 • Học bổng ĐH Duquesne - 120,000 USD/4 năm
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • ĐH Lincoln


TRƯƠNG QUỐC CHIẾN

 • Học bổng ĐH South Florida - 88,000 USD /4 năm
 • IELTS 8.0/9.0
 • SAT 1460/1600


LÊ VÕ NGUYỆT HÀ

 • Học bổng ĐH American - 80,000 USD/4 năm
 • IELTS 7.5/9.0


TRỊNH MỘNG THẢO

 • Học bổng ĐH Massachusetts-Amherst - 52,000 USD/4 năm


MAI LÊ PHƯƠNG NGỌC

 • Học bổng ĐH Massachusetts Amherst - 48.000 USD/4 năm
 • TOEFL 103/120


LÊ THU MINH

 • Học bổng Học viện Công nghệ Florida - 93,000 USD/4 năm


TRẦN NGọc khánh như

 • IELTS 8.0/9.0


PHAN HUỲNH BẢO KHÁNH

 • IELTS 8.0/9.0


NGUYỄN HOÀNG NAM

 • IELTS 8.0/9.0


NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

 • IELTS 8.0/9.0


PHẠM HIỀN NHI

 • IELTS 8.0/9.0


hứa bảo châu

 • IELTS 7.5/9.0


nguyễn minh vĩnh kỳ

 • SAT 1500/1600


PHẠM KHẮC VIỆT KHÔI

 • SAT 1480/1600


HỒ XUÂN THẢO NGUYÊN

 • Học bổng ĐH Miami - 140,800 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Syracuse - 80,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Temple - 60,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Fordham - 50,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Emerson - 40,000 USD/4 năm
 • ĐH Northeastern 
 • Học bổng ĐH Depauw - 148,000 USD/4 năm


HỒ NGỌC THẾ BÌNH

 • ĐH Valderbilt
 • ĐH  Emory
 • ĐH Michigan - Ann Arbor
 • Học viện Công Nghệ Georgia 
 • ĐH Wisconsin—Madison
 • ĐH Minnesota - Twin cities
 • SAT 1540/1600 - SAT Chemistry 800/800
 • Giải nhất Vật lý bậc trung học Hoa Kỳ
 • Giải nhất Toán toàn bang Georgia


DƯƠNG HOÀNG DUNG

 • ĐH Florida
 • ĐH Boston
 • ĐH Syracuse
 • ĐH American
 • Học bổng ĐH Fordham - 62,000 USD /4 năm
 • Học bổng ĐH Saint Louis - 88,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH South Florida - 88,000 USD /4 năm
 • Học bổng ĐH Illinois - Chicago - 32,000 USD/4 năm
 • TOEFL 107/120


LÝ BỘI DUNG

 • Học bổng ĐH Baylor - 84,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Arizona - 120,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Massachusetts Amherst - 64,000 USD/4 năm
 • Học bổng Học viện Công nghệ New Jersey - 88,000 USD/4 năm
 • Học bổng MCPHS - 64,000 USD/4 năm
 • SAT 1460/1600


MAI PHƯỚC MINH QUÂN

 • ĐH California - Berkeley
 • ĐH California - Los Angeles
 • ĐH Boston
 • Học bổng ĐH Northeastern  - 40.000 USD/4 năm 
 • Học bổng ĐH Miami - 124.000 USD/4 năm
 • TOEFL 109/120
 • SAT 1500/1600


PHẠM HOÀNG BỘI

Học bổng ĐH University of Minnesota và Depaul University
Mức học bổng: 120,000 USD/4 NĂM


trần dương gia huy

Học bổng ĐH Embry–Riddle Aeronautical University và Augustana College
Mức học bổng: 90,000 USD


NGUYỄN anh đức

Vượt qua vòng Early Action để bước vào Top 4 trường ĐH hàng đầu của Hoa Kỳ


NG. ngọc hoàng nguyên

Học bổng ĐH MICA - 50,000 USD/4 NĂM; Ortis College of Art - 14,000 USD/NĂM và University of Arizona -  30.000 USD/NĂM


NGUYỄN KHOA THIÊN ÂN

Xuất sắc dành được 14 học bổng lên đến hơn 28 TỶ tại các trường ĐH Hoa Kỳ


TRẦN NGỌC UYÊN VY

TOEFL 106


TRẦN MINH TRÍ

IELTS 8.0


NGUYỄN HOÀNG NAM

IELTS 8.0


NGUYỄN TƯỜNG VÂN

IELTS 8.0


TRƯƠNG QUỐC CHIẾN

IELTS 8.0


TRẦN NGUYỄN MINH CHÂU

Học bổng ĐH Case Western Reserve University
Mức học bổng: 94,000 USD/4 NĂM


PHAN NG. HOÀNG LONG

Học bổng ĐH Case Western Reserve University
Mức học bổng: 132,000 USD/4 NĂM


LÊ VÕ NGUYỆT HÀ

Học bổng ĐH Southern California University
Mức học bổng: 80,000 USD/4 NĂM


NG. HOÀNG KHÁNH LINH

Học bổng ĐH Dequesne University
Mức học bổng: 120,000 USD/4 NĂM


LÂM HỮU PHÚC

Học bổng ĐH Rochester University
Mức học bổng: 172,000 USD/4 NĂM


HUỲNH NG. HỒNG TRÌNH

Học bổng ĐH Clark University
Mức học bổng: 80,000 USD/4 NĂM


PHAN VIỆT TIẾN

Học bổng ĐH Seton Hall University
Mức học bổng: 93,000 USD/4 NĂM


TRỊNH MỘNG THẢO

Học bổng ĐH University of Massachusetts-Amherst
Mức học bổng: 52,000 USD/4 NĂM


LÊ THU MINH

Học bổng Florida Institute of Technology (FIT)
Mức học bổng: 93,000 USD/4 NĂM


NGUYỄN NGỌC TRUNG

ĐẠT HỌC BỔNG 16 TRƯỜNG ĐH

CHƯƠNG TRÌNH CỦA ETEST

AMP

Chương trình AMP được giảng dạy bởi các giảng viên nước ngoài và Việt Nam đã từng đạt học bổng toàn phần tại các trường Đại học danh tiếng trên thế giới.

IELTS

IELTS là kỳ thi tiếng Anh phổ biến nhất trên phạm vi toàn cầu.

SSAT

SSAT là kỳ thi đầu vào Tiểu Học và Trung Học tại hơn 1200 trường tư thục trên thế giới, trong đó chủ yếu là tại Hoa Kỳ và Canada.

ISEE

ISEE là bài thi chuẩn hóa đầu vào tại nhiều trường Trung Học hàng đầu tại Hoa Kỳ.

TOEFL

TOEFL iBT là bài thi được thiết kế và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS).

SAT

SAT là bài thi chuẩn hóa phổ biến nhất để vào các trường Đại học ở Mỹ và các nước tiên tiến khác.

ACT

ACT là bài thi chuẩn hóa bắt buộc ở các trường Đại học trên nước Mỹ.

IB

IB được đánh giá cao, đặc biệt bởi các trường đại học trên toàn thế giới.

GED

GED là bài thi tương đương bằng Tú Tài duy nhất được công nhận tại 50 bang của Hoa Kỳ.

IELTS Juniors

IELTS là kỳ thi tiếng Anh phổ biến nhất trên phạm vi toàn cầu.

Model UN

Model UN là lớp học được xây dựng theo một mô hình buổi họp Liên hợp quốc giả lập nhằm tăng tính kết nối và tối ưu thời gian ứng dụng ngôn ngữ.

Online Test PREP

Test miễn phí các cấp độ

TÌM HIỂU THÊM

PHỤ HUYNH NÓI VỀ ETEST

Cô Quỳnh Bôi – phụ huynh em Hoàng Bội và Ngọc Bội

Nói về ETEST, tôi sẽ nói về sự chuyên nghiệp và tận tâm. Tôi và con hoàn toàn tin cậy vào chiến lược học thuật được thiết kế tại ETEST. Trung tâm luôn cập nhật những tiêu chuẩn tuyển sinh mới nhất tại các trường Đại học. Từ đó, con có thể chuẩn bị các kiến thức phù hợp và luôn đồng hành cùng con trong suốt quá trình thực hiện.

Cô Quỳnh Bôi – phụ huynh em Hoàng Bội và Ngọc Bội
Cô Mỹ Xuyên – PHỤ HUYNH EM MINH THƯ & YẾN NHI

Việc ETEST nâng cao sự liên lạc giữa phụ huynh và trung tâm giúp mình biết rằng hôm nay con học gì, học ra sao. Do đó, tuy bận rộn, mình cũng được tham gia vào quá trình học tập của con. Điều mình thích ở ETEST là thu hẹp khoảng cách giữa phụ huynh, học sinh, thầy cô và gia sư, tạo nên một cộng đồng lớn cùng chung tay kết nối và phát triển.

Cô Mỹ Xuyên – PHỤ HUYNH EM MINH THƯ & YẾN NHI
Cô Như Uyên – PHỤ HUYNH EM UYÊN VY

Được giới thiệu về trung tâm Tiếng Anh Du Học ETEST, mình quyết định cho con theo học khóa SAT và Viết luận săn học bổng. Con  rất thích vì thầy cô tạo một môi trường cho con tự do tìm hiểu về chính bản thân và trang bị thêm các kiến thức xã hội. Quan trọng hơn cả là sự kết nối giữa các thế hệ học sinh tại ETEST, con được chia sẻ nhiều thông tin bổ ích từ các anh chị đi trước.

Cô Như Uyên – PHỤ HUYNH EM UYÊN VY

PHỤ HUYNH CÁM ƠN ETEST

PHỤ HUYNH CÁM ƠN ETEST

GIẢNG VIÊN

Chương trình được giảng dạy bởi các giảng viên nước ngoài và Việt Nam đã từng đạt học bổng toàn phần
tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới

Tìm hiểu thêm

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

TRƯỜNG ANH NGỮ DU HỌC ETEST