Bài giải IELTS Writing Task 1 (11/07/2020) Band 8.0+ từ IELTS Examiner

Luyện tập, luyện tập, luyện tập không ngừng chính là cách tốt nhất để nâng cao khả năng Writing – một trong những kỹ năng gây khó dễ với nhiều thí sinh. Chính vì thế, được luyện tập và học hỏi từ chính bài giải mẫu của các giám khảo IELTS sẽ đem đến lợi thế cực khủng để cải thiện trình viết của chính mình. Cùng đến với bài giải đề thi IELTS Writing vào ngày 11/07 vừa qua được viết bởi cựu giám khảo IELTS, độc quyền tại ETEST Vietnam.

Task 1: The line graph shows the percentage of renewable energy generation over total energy produced in 6 countries from 2010 to 2013. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The provided line graph shows the proportion of green energy various countries are producing, in percentage from the year 2010 to 2013. 

Overall, all nations increased their production of renewables over the entire period, with Germany being the largest powerhouse; India, Spain, and France occupying middles positions; and China finishing with the least amount.

A closer look into the graph reveals that China’s production in 2010 was only one-tenth of total renewable sources. This number rose to roughly 13% in 2011 at which point it leveled off for the next year. By 2013, China had increased its green energy supply to a mere 14%. France and Spain followed similar trajectories over the time period, with the Spaniards leading the French only slightly. In 2010 France was consuming nearly 13% green energy, whereas Spain was at roughly 14%. By 2013, France was at 15% and Spain 15.5% approximately. 

Turning to India, the nation began the time period at nearly 17.5%, dipped down to just over 15% in 2011, and back up to around 18%, finishing only slightly higher at the end of the period than at the beginning. The US fluctuated between just under 20% in 2010, 16% in 2011, and ultimately peeking in 2013 at just over 20%. Lastly, Germany was the largest producer of clean energy overall, beginning the period at 16% and finishing right at the 25% mark.

( Count: 230 words)

Các cụm từ hữu ích xuất hiện trong bài:

  • powerhouse (n) : nhà máy năng lượng
  • level-off : chững lại
  • trajectory (n) : quỹ đạo, đường đi
  • dip down to : giảm xuống, trũng xuống
  • peek (v) : đạt đỉnh cao nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button