Anh ngữ Etest > Tin tức > Kinh nghiệm luyện thi IELTS > Bài mẫu IELTS Writing Task 1

Tổng hợp các bài Writing IELTS Task 1 mẫu mới nhất 2022

Làm thế nào để đạt band điểm cao trong IELTS Writing? Hẳn là rất nhiều bạn trẻ có những câu hỏi như trên. Câu trả lời rất đơn giản. Việc rèn luyện viết mỗi ngày kết hợp với học hỏi từ bài mẫu sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng trình bày rõ ràng, cách sử dụng từ vựng hợp lý, cách viết cây khéo léo,… Dưới đây là các bài mẫu IELTS Writing task 1 mà Anh ngữ ETEST đã tổng hợp dành đến bạn đọc.

bài writing ielts mẫu task 1
Bài mẫu IELTS Writing Task 1

1. Tham khảo bài mẫu IELTS Writing Task 1 theo từng dạng bài 

1.1 Dạng bài Writing Task 1 Line graph

Đây là một bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Line graph với chủ đề “International migration in UK” dài 159 từ, bạn hãy tham khảo nhé.

The chart gives information about UK immigration, emigration and net migration between 1999 and 2008.

Both immigration and emigration rates rose over the period shown, but the figures for immigration were significantly higher. Net migration peaked in 2004 and 2007.

In 1999, over 450,000 people came to live in the UK, while the number of people who emigrated stood at just under 300,000. The figure for net migration was around 160,000, and it remained at a similar level until 2003. From 1999 to 2004, the immigration rate rose by nearly 150,000 people, but there was a much smaller rise in emigration. Net migration peaked at almost 250,000 people in 2004.

After 2004, the rate of immigration remained high, but the number of people emigrating fluctuated. Emigration fell suddenly in 2007, before peaking at about 420,000 people in 2008. As a result, the net migration figure rose to around 240,000 in 2007, but fell back to around 160,000 in 2008.

bài viết mẫu biểu đồ trong ielts
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Line Graph  về chủ đề International migration in UK

Đây là dạng bài có các thông số biến đổi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên lưu ý điều gì khi viết dạng bài này? Một số mẹo giúp bạn triển khai ý tưởng và trình bày các luận điểm, luận cứ rõ ràng hơn bao gồm:

 • Triển khai bố cục bài thành 4 đoạn văn, bao gồm giới thiệu chủ đề, tóm tắt luận điểm và viết hai đoạn để triển khai luận điểm.
 • Đoạn văn tóm tắt cần thể hiện cái nhìn tổng quát vấn đề, cụ thể là sự thay đổi chung của biểu đồ. Ví dụ như, thời điểm bắt đầu và kết thúc của các đường trên biểu đồ, xu hướng thay đổi chung của nó như thế nào,…
 • Với phần này, bạn chỉ cần mô tả chung, thể hiện sự so sánh giữa các đường, không cần tập trung vào chi tiết: overall changes, highest, lowest,….
 • Đoạn triển khai cần mô tả rõ ràng sự thay đổi các đường và các thông số như năm, số lượng cụ thể, thay đổi, dao động bao nhiêu,…
 • Nên sử dụng thì quá khứ đơn với những năm đã qua và thì tương lai đơn để mô tả diễn biến thay đổi của chúng trong tương lai.
 • Không nên dùng câu bị động, thì hiện tại tiếp diễn và thì quá khứ hoàn thành vì tránh tạo câu đa nghĩa, gây ra sự mơ hồ cho giám khảo.

1.2 Dạng bài Writing Task 1 Bar chart

Dưới đây là bài mẫu với chủ đề “Levels of participation” cho dạng Writing Bar chart. Các bạn hãy tham khảo nhé.

The three bar charts show average years of schooling, numbers of scientists and technicians, and research and development spending in developing and developed countries. Figures are given for 1980 and 1990.

It is clear from the charts that the figures for developed countries are much higher than those for developing nations. Also, the charts show an overall increase in participation in education and science from 1980 to 1990.

People in developing nations attended school for an average of around 3 years, with only a slight increase in years of schooling from 1980 to 1990. On the other hand, the figure for industrialized countries rose from nearly 9 years of schooling in 1980 to nearly 11 years in 1990.

From 1980 to 1990, the number of scientists and technicians in industrialized countries almost doubled to about 70 per 1000 people. Spending on research and development also saw rapid growth in these countries, reaching $350 billion in 1990. By contrast, the number of science workers in developing countries remained below 20 per 1000 people, and research spending fell from about $50 billion to only $25 billion.

ielts writing task 1 bài mẫu
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 mô tả sự thay đổi trong năm 1980 và 1990

1.3 Dạng bài Writing Task 1 Table

Với dạng bài Table, bạn nên tập trung để tránh nhầm lẫn và sai sót giữa các đối tượng và thay đổi con số. Cùng Anh ngữ ETEST tham khảo bài mẫu đạt band 9.0, dài 150 từ về dạng bài Table với chủ đề “Poverty proportion in Australia” nhé.

The table gives information about poverty rates among six types of household in Australia in the year 1999.

It is noticeable that levels of poverty were higher for single people than for couples, and people with children were more likely to be poor than those without. Poverty rates were considerably lower among elderly people.

Overall, 11% of Australians, or 1,837,000 people, were living in poverty in 1999. Aged people were the least likely to be poor, with poverty levels of 6% and 4% for single aged people and aged couples respectively.

Just over one fifth of single parents were living in poverty, whereas only 12% of parents living with a partner were classed as poor. The same pattern can be seen for people with no children: while 19% of single people in this group were living below the poverty line, the figure for couples was much lower, at only 7%.

Poverty proportion in Australia 
Poverty proportion in Australia

Với dạng Table, ETEST chia sẻ một số mẹo làm bài cho bạn như sau:

 • Triển khai bài viết thành 4 đoạn văn như hai dạng trước.
 • Đọc kỹ đề và đánh dấu hoặc gạch chân những con số quan trọng (lớn nhất, bé nhất trong đầu mục của bảng) theo cột, hàng. Nếu bảng mô tả số liệu trong năm, bạn hãy đánh dấu những khoảng thời gian có số liệu thay đổi lớn nhất giữa các năm
 • Khi viết đoạn văn tóm tắt, nên thể hiện sự so sánh trong cột hoặc hàng thay vì so sánh các ô riêng lẻ trong bảng. Nếu thông số và đối tượng quá nhiều, bạn hãy so sánh số lớn nhất và số nhỏ nhất và thể hiện phần so sánh này trong 2 câu.
 • Triển khai đoạn chi tiết bằng cách mô tả sự hoặc so sánh các keyword đánh dấu. Bạn nên sử dụng ít nhất 3 số liệu và và thông tin trong mỗi đoạn.
 • Dùng thì quá khứ đơn để mô tả số liệu năm cũ và thì tương lai đơn để dự đoán số liệu các năm sau. Nếu không có thời gian cụ thể, sử dụng thì hiện tại đơn.

1.4 Dạng bài Writing Task 1 Pie chart

Dạng Pie chart là dạng tương tự và có cách làm tương tự với Table, vì vậy bạn có thể triển khai tương tự. Bài mẫu về “The amount of electricity produced” dưới đây là một ví dụ.

The pie charts compare the amount of electricity produced using five different sources of fuel in two countries over two separate years.

Total electricity production increased dramatically from 1980 to 2000 in both Australia and France. While the totals for both countries were similar, there were big differences in the fuel sources used.

Coal was used to produce 50 of the total 100 units of electricity in Australia in 1980, rising to 130 out of 170 units in 2000. By contrast, nuclear power became the most important fuel source in France in 2000, producing almost 75% of the country’s electricity.

Australia depended on hydropower for just under 25% of its electricity in both years, but the amount of electricity produced using this type of power fell from 5 to only 2 units in France. Oil, on the other hand, remained a relatively important fuel source in France, but its use declined in Australia. Both countries relied on natural gas for electricity production significantly more in 1980 than in 2000.

The amount of electricity produced using five different sources of fuel

1.5 Dạng bài Writing Task 1 Map

Đây là dạng bài thể hiện quy trình và sơ đồ các bước để thực hiện một công việc nào đó. Bạn hãy tham khảo bài mẫu dưới đây về “Village of Chorleywood” nhé.

The map shows the growth of a village called Chorleywood between 1868 and 1994.

It is clear that the village grew as the transport infrastructure was improved. Four periods of development are shown on the map, and each of the populated areas is near to the main roads, the railway or the motorway.

From 1868 to 1883, Chorleywood covered a small area next to one of the main roads. Chorleywood Park and Golf Course is now located next to this original village area. The village grew along the main road to the south between 1883 and 1922, and in 1909 a railway line was built crossing this area from west to east. Chorleywood station is in this part of the village.

The expansion of Chorleywood continued to the east and west alongside the railway line until 1970. At that time, a motorway was built to the east of the village, and from 1970 to 1994, further development of the village took place around motorway intersections with the railway and one of the main roads.

các bài writing ielts task 1 mẫu
Mẫu Map trong dạng bài này


1.6 Dạng bài Writing Task 1 Process

Bạn có thể tham khảo dạng bài Process với chủ đề “Forecast in Australia” dài 170 từ sau:

The figure illustrates the process used by the Australian Bureau of Meteorology to forecast the weather.

There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the weather. This information is then analyzed, prepared for presentation, and finally broadcast to the public.

Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather data and three ways of analyzing it. Firstly, incoming information can be received by satellite and presented for analysis as a satellite photo. The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart. Secondly, incoming information may be collected directly by radar and analyzed on a radar screen or synoptic chart. Finally, drifting buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.

At the third stage of the process, the weather broadcast is prepared on computers. Finally, it is delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.

writing task 1 bài mẫu
Dạng bài Process trong IELTS Writing

Để triển khai và viết dạng bài Process hiệu quả, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Phần giới thiệu viết và diễn giải lại câu hỏi bằng cách thay đổi một số từ hoặc dùng từ đồng nghĩa.
 • Phần tóm tắt thể hiện ngắn gọn các bước có trong sơ đồ. Đặc biệt, bạn cần viết rõ nơi bắt đầu và nơi kết thúc trong quá trình.
 • Đối với phần mô tả chi tiết, bạn hãy mô tả chi tiết và cụ thể tất cả các bước trong quy trình.
 • Chia phần mô tả chi tiết thành hai đoạn để bài viết nhìn gọn gàng hơn. Bạn có thể chia quy trình tại bước ở giữa sao cho hợp lý và logic.
 • Bạn nên viết hết các bước có trong sơ đồ vào bài, không nên bỏ bước nào cả.
 • Sử dụng từ và cụm từ kết nối, giải thích người đọc mối liên hệ giữa câu trước và câu trước như: at the final stage of the process, first, next, after that, then, finally…
 • Sử dụng thì hiện tại đơn nếu thời gian không được đề cập cụ thể.
 • Sử dụng câu bị động để mô tả ví dụ cho bài viết.

1.7 Dạng bài Writing Task 1 Mixed Charts

Đây là dạng bài khó và tần suất xuất hiện trong đề thi khá cao. Mixed Chart có thể là kết hợp của Table và Pie Chart hoặc kết hợp Pie Chart và Line Chart,… Cùng tham khảo bài mẫu dưới đây nhé.

The charts compare the amount of water used for agriculture, industry and homes around the world, and water use in Brazil and the Democratic Republic of Congo.

It is clear that global water needs rose significantly between 1900 and 2000, and that agriculture accounted for the largest proportion of water used. We can also see that water consumption was considerably higher in Brazil than in the Congo.

In 1900, around 500km³ of water was used by the agriculture sector worldwide. The figures for industrial and domestic water consumption stood at around one fifth of that amount. By 2000, global water use for agriculture had increased to around 3000km³, industrial water use had risen to just under half that amount, and domestic consumption had reached approximately 500km³.

In the year 2000, the populations of Brazil and the Congo were 176 million and 5.2 million respectively. Water consumption per person in Brazil, at 359m³, was much higher than that in the Congo, at only 8m³, and this could be explained by the fact that Brazil had 265 times more irrigated land.

các bài writing ielts mẫu task 1
các bài writing ielts mẫu task 1 – Anh ngữ ETEST

Với dạng bài khó này, bạn cần lưu ý những gì điều sau khi viết bài:

 • Chọn lọc thông tin và số liệu trong bài để phân tích. Không ôm đồm và phân tích tất cả thông tin có trong đề. Điều này sẽ khiến bài viết của bạn quá dài, lan man và không có gì ấn tượng.
 • Nắm rõ đặc trưng của biểu đồ để chọn số liệu phân tích phù hợp.
 • Những biểu đồ có số liệu biến đổi theo thời gian như Line graph, Pie chart, Table, bạn cần phân tích xu hướng thay đổi chúng và chú ý điểm đầu và điểm cuối.
 • Với biểu đồ không có thời gian như Maps, Process, bạn nên tập trung vào số liệu cao nhất và thấp nhất.

Link tải full tổng hợp các bài mẫu IELTS Writing Task 1: TẠI ĐÂY

2. Quy trình các bước học IELTS Writing đạt trọn điểm 

Để bài viết IELTS Writing hấp dẫn và đạt điểm cao, bạn nên thực hiện theo từng bước sau khi luyện viết:

bài writing ielts task 1 mẫu
Các bước viết bài writing đạt điểm cao

Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết (Before writing) 

Tìm kiếm, viết ra và thảo luận để tạo ý tưởng cho bài viết. Phần này bạn nên xác định mục đích và đối tượng nhắm đến của bài viết để sắp xếp bố cục ý tưởng một cách hợp lý.

Bước 2: Tạo bản nháp (Make a draft) 

Viết bản nháp của mình. Điều quan trọng là bạn phải đặt bút viết và viết hoàn chỉnh bản nháp, không cần chú trọng đến chi tiết và độ hoàn hảo của bài viết.

Bước 3: Đánh giá lại (Review) 

Xem và đánh giá lại bản nháp của bạn. Lúc này, bạn cần chú ý các lỗi như sắp xếp bố cục, ý tưởng bài viết, cách sử dụng từ vựng, cách viết câu đã khéo léo chưa để sửa lại cho lần viết sau.

Bước 4: Chỉnh sửa (Edit) 

Ở bước này, bạn sửa lại các lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu để hoàn chỉnh bài viết.

Bước 5: Hoàn thiện (Publish) 

Hoàn thiện bài viết bằng cách viết lại bản hoàn chỉnh và nhờ người khác (bạn bè, thầy cô có chuyên môn,..) đánh giá và góp ý để tránh lặp lại lỗi sai lần thứ hai.

Để viết tiếng Anh tốt là cả quá trình cố gắng rèn luyện, sửa đổi rất lớn. Bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn nếu có một người thầy, cô tâm huyết và luôn theo sát tiến độ học của bạn. Nếu bạn đang phân vân lựa chọn một trung tâm uy tín để đồng hành trong quá trình ôn luyện IELTS, Anh ngữ ETEST là địa điểm luyện thi IELTS hiệu quả dành cho bạn.

Với đội ngũ giáo viên có trình chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm luyện thi và đã từng làm giám khảo kì thi IELTS. Anh ngữ ETEST tự tin với vốn kiến thức thực tế, thầy cô luôn tận tâm chia sẻ để các bạn học viên những góc nhìn đa chiều và mới lạ – đây là yếu tố đặc biệt quan trọng giúp bài viết IELTS Writing Task 2 đạt điểm cao. Chương trình và giáo trình giảng dạy luyện thi IELTS được biên soạn theo tiêu chuẩn bài thi Cambridge, sẽ giúp các bạn học sinh bám sát bài thi thực tế, đạt được mức điểm mà mình mong muốn.

Xem thêm: Khóa học luyện thi IELTS tại Anh ngữ ETEST

Qua bài viết trên, hy vọng những bài mẫu IELTS Writing task 1 mà Anh ngữ ETEST tổng hợp sẽ giúp bạn ôn luyện hiệu quả. Nếu bạn còn có những thắc mắc gì về tài liệu và khóa luyện thi IELTS tại Anh ngữ ETEST, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng!

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ ETEST

Anh ngữ ETEST Quận 3: Lầu 3, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Anh ngữ ETEST Quận 7: Lầu 6, 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Anh ngữ ETEST Đà Nẵng: Số 9, Đường C2, Khu Đô Thị Quốc tế Đa Phước, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0933.80.66.99 (Q.3)/ 0937.80.66.99 (Q.7)/ 0936.17.76.99 (Đà Nẵng)

Leave a Reply

Your email address will not be published.