Anh Ngữ Du Học ETEST > Tin tức > Cambridge Checkpoint

Cambridge Checkpoint

Cambridge Checkpoint là kỳ thi dành cho các học sinh ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, với tấm bằng có giá trị trên toàn thế giới. Khóa học Cambridge Checkpoint tại trung tâm Anh ngữ ETEST sẽ giúp các học viên nâng cao khả năng tổng hợp và suy luận, giải quyết các vấn đề trong kỳ thi. Tại đây, chúng tôi cung cấp cho các học viên và phụ huynh biết lịch thi cụ thể mới nhất cũng như cách đăng ký thi chi tiết, đầy đủ.