Anh ngữ Etest > Tin tức > Cambridge Checkpoint > Đề thi Cambridge Checkpoint

Tổng hợp trọn bộ đề thi Cambridge Checkpoint qua các năm

Cambridge Primary Checkpoint là cuộc thi cần thiết mà những bạn học sinh muốn vào lớp 6 hệ song bằng cần phải trải qua. Để có thể đạt được kết quả thi tốt nhất trong cuộc thi này thì trước đó bạn cần phải dành nhiều thời gian để ôn luyện và giải đề thi Cambridge Checkpoint. Dưới đây là trọn bộ đề từ năm 2010 trở về đây mà bạn nên bắt đầu giải đề để làm quen cũng như kiểm tra và củng cố kiến thức của mình.

đề thi cambridge checkpoint
Đề thi cambridge checkpoint

1. Tìm hiểu về Cambridge Primary Checkpoint

1.1. Cambridge Primary Checkpoint là gì?

Có thể hiểu đơn giản rằng Cambridge Primary Checkpoint là một kỳ thi quốc tế được tổ chức để đánh giá năng lực của học sinh sau khi đã hoàn thành bậc tiểu học chương trình học Cambridge.

Đề thi Cambridge Checkpoint sẽ do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge nghiên cứu và đưa ra, sau đó bảo mật cẩn thận rồi chuyển về các trường. Trong suốt kỳ thi, mọi khâu tổ chức đều phải đảm bảo tiêu chuẩn cũng như đáp ứng các yêu cầu rất nghiêm ngặt do Cambridge đưa ra. Bài thi của học sinh sẽ được chuyển lại về trụ sở chính của Cambridge ở nước Anh để tiến hành chấm điểm và công bố kết quả.

Do là kỳ thi quốc tế, có quy định thi nghiêm ngặt, chất lượng đề thi cao nên chứng chỉ Cambridge Checkpoint được công nhận trên toàn thế giới. Học sinh có được chứng chỉ này hoàn toàn được quyền chuyển tiếp sang trường Trung học quốc tế.

1.2. Phân biệt chứng chỉ tiếng Anh Cambridge với chứng chỉ Tiểu học Quốc tế Cambridge

Kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge có tên gọi đầy đủ là Cambridge English Language Assessment. Kỳ thi này sẽ do Hội đồng Khảo thí của Đại học Cambridge của nước Anh tổ chức. Đề thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge gồm hệ thống các câu hỏi giúp cho Hội đồng thi có thể đánh giá một cách khách quan và chính xác năng lực tiếng Anh của học sinh theo các cấp độ.

Trong đó, học sinh bậc Tiểu học và các năm đầu Trung học cơ sở sẽ thi lấy chứng chỉ Cambridge Young Learners English (YLE) theo 3 cấp độ sau:

  • Học sinh từ 4 – 7 tuổi: Thi cấp độ Starters
  • Học sinh từ 8 – 10 tuổi: Thi cấp độ Movers
  • Học sinh từ 11 – 12 tuổi: Thi cấp độ Flyers
đề thi cambridge checkpoint; đề thi cambridge primary checkpoint; đề thi checkpoint; de thi cambridge checkpoint; de thi cambridge primary checkpoint
So sánh về chính chỉ Cambridge và chứng chỉ tiểu học quốc tế CamBridge

Trong khi đó, kỳ thi lấy chứng chỉ Tiểu học quốc tế lại là cơ sở để các trường có thể đánh giá được năng lực học tập của học sinh như thế nào. Khi thi lấy chứng chỉ này học sinh sẽ phải làm bài thi 3 môn là Toán, Khoa học và Tiếng Anh. Đề thi được ra dựa theo tiêu chuẩn quốc tế. Đối tượng thi là học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học và muốn xin nhập học vào bậc Trung học tại các trường quốc tế.

2. Trọn bộ đề thi Cambridge Checkpoint chính thức qua các năm

2.1 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2020

Môn Thời gian thi Link đề thi Link đáp án
English (văn bản đọc hiểu có thể được tách thành các file riêng) Paper 1 kèm bài đọc hiểu
Paper 2 kèm bài đọc hiểu
English as a second language (ESL) Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Paper 3 Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Paper 3 – Tape script
Maths Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Science Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án

2.2 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2019

Môn Thời gian thi Link đề thi Link đáp án
English (văn bản đọc hiểu có thể được tách thành các file riêng) Thi vào tháng 4 Paper 1 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Paper 2 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Thi vào tháng 10 Paper 1 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Paper 2 kèm bài đọc hiểu Đáp án
English as a second language (ESL) Thi vào tháng 4 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Paper 3 Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Thi vào tháng 10 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Paper 3 Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Maths Thi vào tháng 4 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Thi vào tháng 10 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Science Thi vào tháng 4 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Thi vào tháng 10 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án

2.3 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2018

Môn Thời gian thi Link đề thi Link đáp án
English – đề minh họa Paper 1 – Non-fiction kèm bài đọc hiểu Đáp án
Paper 2 – Fiction kèm bài đọc hiểu Đáp án
English – đề chính thức (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng) Thi vào tháng 4 Paper 1 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Paper 2 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Thi vào tháng 10 Paper 1 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Paper 2 kèm bài đọc hiểu Đáp án
English as a second language Thi vào tháng 4 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Paper 3 Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Thi vào tháng 10 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Paper 3 Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Maths Thi vào tháng 4 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Thi vào tháng 10 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Science Thi vào tháng 4 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Thi vào tháng 10 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án

2.4 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2017

Môn Thời gian thi Link đề thi Link đáp án
English – đề minh họa Paper 1 – Reading & Usage Đáp án
Paper 2 – Writing Đáp án
Paper 3 – Listening Đáp án
English – đề chính thức (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng) Thi vào tháng 4 Paper 1 Đáp án
Paper 2 kèm bài đọc hiểu Đáp án
English as a second language Thi vào tháng 4 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Paper 3 Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Paper 3 – Transcript
Thi vào tháng 10 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Paper 3 Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Paper 3 – Transcript
Maths – đề minh họa Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Maths – đề chính thức Thi vào tháng 4 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Thi vào tháng 10 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Science – đề minh họa Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Science – đề chính thức Thi vào tháng 4 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án
Thi vào tháng 10 Paper 1 Đáp án
Paper 2 Đáp án

2.5 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2016

Môn Thời gian thi Link đề thi Linh đáp án
English (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng) Đề thi 1 thi vào tháng 4 Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th4 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Đề thi 1 thi vào tháng 10 Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th10 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Maths Đề thi 1 thi vào Th4 Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th4 Đáp án
Đề thi 1 thi vào Th10 Đáp án
Science Đề thi 1 thi vào Th4 Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th4 Đáp án
Đề thi 1 thi vào Th10 Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th10 Đáp án

2.6 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2015

Môn Thời gian thi Link tải đề thi Linh tải đáp án
English (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng) Đề thi 1 thi vào Th10 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th10 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Maths Đề thi 1 thi vào Th10 Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th10 Đáp án
Science Đề thi 1 thi vào Th10 Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th10 Đáp án

2.7 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2014

Môn Thời gian thi Link đề thi Linh đáp án
English (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng) Đề thi 1 Đáp án
Đề thi 2 kèm bài đọc hiểu Đáp án
Maths Đề thi 1 Đáp án
Đề thi 2 Đáp án
Science Đề thi 1 Đáp án
Đề thi 2 Đáp án

2.8 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2013

Môn Thời gian thi Link tải đề thi Linh tải đáp án
English Đề thi 1 thi vào Th10 kèm bài đọc hiểu
Đề thi 2 thi vào Th10
Maths Đề thi 2 thi vào Th4
Đề thi 1 thi vào Th10
Đề thi 2 thi vào Th10
Science Đề thi 1 thi vào Th10
Đề thi 2 thi vào Th10

2.9 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2012

Môn Thời gian thi Link đề thi Linh đáp án
English Đề thi 1 thi vào Th10
Đề thi 2 thi vào Th10
Maths Đề Pre-Test số 1 thi vào Th4
Đề Pre-Test số 2 thi vào Th4
Đề thi 1 thi vào Th4
Đề thi 2 thi vào Th4
Đề thi 1 thi vào Th10
Đề thi 2 thi vào Th10
Science Đề thi 1 thi vào Th10
Đề thi 2 thi vào Th10

2.10 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2011

Môn Thời gian thi Link đề thi Linh đáp án
Maths Paper 1

2.11 Đề thi Cambridge Primary Checkpoint 2010

Môn Thời gian thi Link đề thi Linh đáp án
English Đề thi 1 thi vào Th6 Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th6 Đáp án
Maths Đề thi 1 thi vào Th6 Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th6 Đáp án
Đề thi 3 thi vào Th6 Đáp án
Science Đề thi 1 thi vào Th6
Đề thi 2 thi vào Th6

Xem thêm: Những điều cần biết khi luyện thi Cambridge Checkpoint

Trên đây là tổng hợp đề thi Cambridge Checkpoint trong các năm, từ 2020 trở lại đây có đáp án đi kèm. Các bạn học sinh đang muốn ôn luyện cho kỳ thi này có thể tham khảo và luyện giải đề. Nếu muốn ôn luyện Cambridge Checkpoint bạn cũng có thể đăng ký tham gia vào khóa học của Anh ngữ ETEST để được các giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn ôn luyện hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ ETEST

Anh ngữ ETEST Quận 3: Lầu 3, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Anh ngữ ETEST Quận 7: Lầu 6, 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Anh ngữ ETEST Đà Nẵng: Số 9, Đường C2, Khu Đô Thị Quốc tế Đa Phước, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0933.80.66.99 (Q.3)/ 0937.80.66.99 (Q.7)/ 0936.17.76.99 (Đà Nẵng)

Leave a Reply

Your email address will not be published.