Mục lục này đề cập đến các Điều khoản khi sử dụng website chính thức, quý khách vui lòng đọc kỹ và tuân thủ với các Điều khoản được nêu.

Trách nhiệm của người dùng

Truy cập vào website này tức là bạn đã đồng ý chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh. Anh ngữ Du học ETEST và các đồng sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc trực tiếp nào.

Những thiệt hại có thể kể đến như: chi phí (chi phí quản lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản phí khác) phát sinh do truy cập website hoặc tải dữ liệu về máy, những tổn thất do virus gây ra hay xuất phát từ những hành động không bảo vệ trang thiết bị – vật tư của trung tâm chúng tôi.

Về nội dung trên trang web

Tất cả những thông tin được chúng tôi cung cấp đến bạn một cách trung thực nhất. Nội dung bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên website này được cung cấp theo đúng nguyên trạng. Anh ngữ Du học ETEST cùng các bên đồng sở hữu không đảm bảo hay có bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, tính tin cậy, độ hoàn thiện của tài liệu hay bất kỳ kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này.

Quyền sở hữu

Anh ngữ Du học ETEST chính là chủ sở hữu các thương hiệu, biểu tượng, các nhãn mác dịch vụ được hiển thị ngay chính trang website này. Khách hàng tuyệt đối không có quyền sử dụng các thương hiệu, biểu tượng và nhãn mác dịch vụ khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của ETEST cùng các bên đồng sở hữu.

Các tài liệu của website này được bảo vệ bản quyền chặt chẽ. Bất kỳ ai không được sửa đổi, sao chép, ghi chép lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng hoặc phát tán những tài liệu này để sử dụng cho các mục đích thương mại hoặc mục đích công cộng khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của ETEST.

Thư điện tử

Anh ngữ Du học ETEST không chắc chắn rằng các lá thư điện tử được gửi đến chúng tôi qua đường truyền Internet sẽ được đảm bảo một cách hoàn toàn.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu sử dụng thư điện tử để gửi đến ETEST hay chúng tôi gửi thư điện tử bằng Internet đến người sử dụng theo yêu cầu của họ.

Thay đổi nội dung

Anh ngữ du học ETEST giữ quyền chủ sở hữu, có quyền thay đổi, chỉnh sửa, loại bỏ những thông tin tùy vào từng thời điểm.

Đưa thông tin lên trang web

Người truy cập trang web không được đăng tải những nội dung, hình ảnh thô thiển, xúc phạm hoặc đe dọa. Những nội dung không phù hợp, thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, liên quan đến các trách nhiệm pháp lý đều bị cấm tại trang web này.

ETEST cùng các bên liên quan tuyệt đối không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ những nội dung do bạn đăng tải lên.

Luật áp dụng

Tất cả những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa trên pháp Luật hiện hành của đất nước Việt Nam.