Every great achiever is inspired by a great mentor

Thầy Luis Folgado

Thầy Luis Folgado

Cử Nhân, Đại Học Coimbra, Bồ Đào Nha Trưởng phòng nghiên cứu thị trường tại…
  • Cử Nhân, Đại Học Coimbra, Bồ Đào Nha
  • Trưởng phòng nghiên cứu thị trường tại Tây Ban Nha
  • Chứng chỉ CELTA
  • Hơn 3 năm giảng dạy tiếng Anh tổng quát
Thầy Lukas Podsiedlik

Thầy Lukas Podsiedlik

Cử nhân, Đại học Dublin Institute of Technology, Ireland Chuyên viên Công nghệ thông tin tại…
  • Cử nhân, Đại học Dublin Institute of Technology, Ireland
  • Chuyên viên Công nghệ thông tin tại Ireland
  • Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm, Đại học Cambridge
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, Test prep
Call Now Button