Every great achiever is inspired by a great mentor

Thầy Lukas Podsiedlik

Thầy Lukas Podsiedlik

Cử nhân, Đại học Dublin Institute of Technology, Ireland Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm, Đại…
 • Cử nhân, Đại học Dublin Institute of Technology, Ireland
 • Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm, Đại học Cambridge
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, Test prep
 • Chuyên viên Công nghệ thông tin tại Ireland
Thầy Dylan Mattinson

Thầy Dylan Mattinson

Cử nhân, Đại học Nelson Mandela Metropolitan, Nam Phi Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng…
 • Cử nhân, Đại học Nelson Mandela Metropolitan, Nam Phi
 • Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Testprep
Thầy Samuel David Dart

Thầy Samuel David Dart

Cử nhân, Đại học Michigan, Mỹ Chứng chỉ Sư phạm tiếng Anh TEFL Kinh nghiệm…
 • Cử nhân, Đại học Michigan, Mỹ
 • Chứng chỉ Sư phạm tiếng Anh TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy IELTS
Thầy Garen Abrahams

Thầy Garen Abrahams

Cử nhân, Đại học Bang Utah, Mỹ Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy Testprep
 • Cử nhân, Đại học Bang Utah, Mỹ
 • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy Testprep
Thầy Đinh Trần Thế Anh

Thầy Đinh Trần Thế Anh

Cử nhân, Đại học San Jose, Mỹ Kinh nghiệm học tập và làm việc lâu…
 • Cử nhân, Đại học San Jose, Mỹ
 • Kinh nghiệm học tập và làm việc lâu năm tại Mỹ, Nhật, CH Séc, Bồ Đào Nha
Thầy Phạm Hà Thanh

Thầy Phạm Hà Thanh

Cử nhân, Đại học Quốc Gia Singapore Thạc sỹ, Đại học Ruhr-University Bochum, Đức Chứng…
 • Cử nhân, Đại học Quốc Gia Singapore
 • Thạc sỹ, Đại học Ruhr-University Bochum, Đức
 • Chứng chỉ TESOL – Hơn 4 năm giảng dạy Testprep
Cô Vũ Thy

Cô Vũ Thy

Cử nhân, Đại học Temple, Hoa Kỳ Chứng chỉ Sư phạm tiếng Anh TEFL Kinh…
 • Cử nhân, Đại học Temple, Hoa Kỳ
 • Chứng chỉ Sư phạm tiếng Anh TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy IELTS
Thầy Nguyễn Việt Michael

Thầy Nguyễn Việt Michael

Cử nhân, Cao đẳng Cộng đồng Shoreline, Mỹ Giám đốc sáng lập MMJ Magazine; Richard’s…
 • Cử nhân, Cao đẳng Cộng đồng Shoreline, Mỹ
 • Giám đốc sáng lập MMJ Magazine; Richard’s Hotdogs
 • Kinh nghiệm giảng dạy Testprep
 • Kinh nghiệm học tập và làm việc lâu năm tại Mỹ, Úc, Nhật Bản
Cô La Cẩm Nhung

Cô La Cẩm Nhung

Thạc Sỹ, Đại học Queensland, Úc Chứng chỉ Sư phạm tiếng Anh TESOL Kinh nghiệm…
 • Thạc Sỹ, Đại học Queensland, Úc
 • Chứng chỉ Sư phạm tiếng Anh TESOL
 • Kinh nghiệm giảng dạy IELTS
Thầy Benjamin Stone

Thầy Benjamin Stone

Cử Nhân, Đại học Leeds, UK Chứng chỉ Sư phạm tiếng Anh TEFL 5 năm…
 • Cử Nhân, Đại học Leeds, UK
 • Chứng chỉ Sư phạm tiếng Anh TEFL
 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS
Thầy Trần Lê Minh

Thầy Trần Lê Minh

Cử nhân, Học viện Công nghệ Royal Melbourne, Úc Chứng chỉ Sư phạm tiếng Anh…
 • Cử nhân, Học viện Công nghệ Royal Melbourne, Úc
 • Chứng chỉ Sư phạm tiếng Anh TESOL/TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy IELTS hơn 7 năm
Thầy Mai Như Anh

Thầy Mai Như Anh

Cử nhân, Đại học Katholieke Hogeschool Leuven, Bỉ Cử nhân, Đại học Lahti, Phần Lan…
 • Cử nhân, Đại học Katholieke Hogeschool Leuven, Bỉ
 • Cử nhân, Đại học Lahti, Phần Lan
 • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS
Thầy Bùi Quang Lê

Thầy Bùi Quang Lê

Cử nhân, Đại học Texas Christian, Mỹ Học bổng Dean Scholarship và TCU Scholar Certification…
 • Cử nhân, Đại học Texas Christian, Mỹ
 • Học bổng Dean Scholarship và TCU Scholar Certification
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Testprep
 • Kinh nghiệm học tập và làm việc nhiều năm tại Mỹ
 • Youtuber Trái Lê
Thầy Nguyễn Minh Long

Thầy Nguyễn Minh Long

Thạc Sỹ, Đại học Southern New Hampshire, Mỹ Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy…
 • Thạc Sỹ, Đại học Southern New Hampshire, Mỹ
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Testprep
Cô Hoàng Ngọc Ngân

Cô Hoàng Ngọc Ngân

Cử nhân, Đại học Quốc tế 2 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS
 • Cử nhân, Đại học Quốc tế
 • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS
Thầy Ngô Nhật Tài

Thầy Ngô Nhật Tài

Cử nhân, Đại học Texas Christian, Mỹ 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Testprep
 • Cử nhân, Đại học Texas Christian, Mỹ
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Testprep
Call Now Button