Every great achiever is inspired by a great mentor

Thầy Ngô Nhật Tài

Thầy Ngô Nhật Tài

Cử nhân, Đại học Texas Christian, Mỹ 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Testprep Chứng…
  • Cử nhân, Đại học Texas Christian, Mỹ
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Testprep
  • Chứng chỉ Machine Learning từ Đại học Stanford, Mỹ
  • Học bổng kinh tế Alumni Excellence (2017-2018); Giải thưởng Book Prize tại Đại học St Catherine’s College – Oxford (Hilary Term 2017)
Cô Nguyễn Thị Mai Khanh

Cô Nguyễn Thị Mai Khanh

Cử Nhân, Đại Học Melbourne, Úc Hơn 2 năm kinh nghiệm ngành khoa học Vũ…
  • Cử Nhân, Đại Học Melbourne, Úc
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm ngành khoa học Vũ Trụ và giảng dạy về Rô-Bốt
  • Kinh nghiệm giảng dạy Test prep
Call Now Button