Every great achiever is inspired by a great mentor

Thầy Nguyễn Thành Lộc

Thầy Nguyễn Thành Lộc

Bachelor of Science, Applied Physics, The California Institute of Technology. Giải Nhất Dự án Nghiên…
  • Bachelor of Science, Applied Physics, The California Institute of Technology.
  • Giải Nhất Dự án Nghiên cứu xuất sắc và Thuyết trình về Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng tại Hôi nghị Nghiên cứu Khoa học, ĐH Harvard.
  • Thầy Lộc có hơn 02 năm kinh nghiệm giảng dạy SAT và AP.
  • Đảm nhận vai trò Giám đốc Học thuật của Trại hè Khoa học ETEST 2018.
Call Now Button