Lịch thi

 • 20/11/2018
 • 13/10/2018
 • 20/10/2018
 • 21/10/2018
 • 13/10/2018
 • 20/10/2018
 • 21/10/2018
 • 20/10/2018
 • 21/10/2018
 • 13/10/2018
 • 20/10/2018
 • 21/10/2018
 • 9/10/2018
 • 20/10/2018
 • 21/10/2018
 • 9/10/2018
 • 20/10/2018
 • 21/10/2018

ACT STUDY PATHWAY

act_bacthang

HỌC PHÍ

Foundation

72 hours

25,800,000

Intermediate

72 hours

26,300,000

Intensive

72 hours

26,800,000

Master (English only)

40 hours

15,300,000

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC LỚP THEO NHÓM
THỨ THỜI GIAN GHI CHÚ
NGÀY TRONG TUẦN
Thứ hai -> Thứ sáu
(Chọn 2 ngày/tuần)
17:30 – 20:30

18:00 – 21:00

3 giờ/ngày
NGÀY CUỐI TUẦN
Thứ bảy & Chủ nhật 8:00 – 11:00

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

16:00 – 19:00

3 giờ/ngày
LỊCH HỌC LỚP KÈM ĐẶC BIỆT
Lịch học được sắp xếp theo yêu cầu của học viên và của chương trình học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm