Lịch thi

 • 09/03/2019
 • 02/03/2019
 • 23/02/2019
 • 14/02/2019
 • 02/02/2019
 • 19/01/2019
 • 17/01/2019
 • 12/01/2019
 • 05/01/2019
 • 15/12/2018
 • 13/12/2018
 • 08/12/2018
 • 01/12/2018
 • 09/03/2019
 • 01/12/2018
 • 02/03/2019
 • 02/02/2019
 • 05/01/2019
 • 08/12/2018
 • 09/03/2019
 • 23/02/2019
 • 16/02/2019
 • 12/01/2019
 • 05/01/2019
 • 16/12/2018
 • 08/12/2018

AMP STUDY PATHWAY

TUITION

Basic

64 hours

22,800,000

Standard

64 hours

22,800,000

Intermediate

64 hours

22,800,000

Advanced

64 hours

22,800,000

Master

56 hours

19,800,000

SCHEDULE

LỊCH HỌC LỚP THEO NHÓM

THỨTHỜI GIANGHI CHÚ

NGÀY TRONG TUẦN

THỨ HAI -> THỨ SÁU
(Chọn 2 ngày/tuần)
17:30 – 20:002.5 giờ/ngày
18:00 – 20:30

NGÀY CUỐI TUẦN

THỨ BẢY & CHỦ NHẬT8:00 – 10:302.5 giờ/ngày
9:30 – 12:00
14:00 – 16:30
17:00 – 19:30

LỊCH HỌC LỚP KÈM ĐẶC BIỆT

Lịch học được sắp xếp theo yêu cầu của học viên và của chương trình học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm