Lịch thi

 • 09/03/2019
 • 02/03/2019
 • 23/02/2019
 • 14/02/2019
 • 02/02/2019
 • 19/01/2019
 • 17/01/2019
 • 12/01/2019
 • 05/01/2019
 • 15/12/2018
 • 13/12/2018
 • 08/12/2018
 • 01/12/2018
 • 09/03/2019
 • 01/12/2018
 • 02/03/2019
 • 02/02/2019
 • 05/01/2019
 • 08/12/2018
 • 09/03/2019
 • 23/02/2019
 • 16/02/2019
 • 12/01/2019
 • 05/01/2019
 • 16/12/2018
 • 08/12/2018

IELTS JUNIORS STUDY PATHWAY

ieltsjunior_bacthang

TUITION

LEVEL 1

A

B

C

80 hours

80 hours

80 hours

15,000,000

15,000,000

15,000,000

LEVEL 2

A

B

C

D

E

80 hours

80 hours

80 hours

80 hours

80 hours

16,500,000

16,500,000

16,500,000

16,500,000

16,500,000

LEVEL 3

A

B

C

D

64 hours

64 hours

64 hours

64 hours

19,300,000

19,300,000

19,300,000

19,300,000

SCHEDULE

LỊCH HỌC LỚP THEO NHÓM
THỨTHỜI GIANGHI CHÚ
NGÀY TRONG TUẦN
Thứ hai -> Thứ sáu
(Chọn 2 ngày/tuần)
17:30 – 20:00

18:00 – 20:30

2.5 giờ/ngày
NGÀY CUỐI TUẦN
Thứ bảy & Chủ nhật8:00 – 10:30

9:30 – 12:00

14:00 – 16:30

17:00 – 19:00

2.5 giờ/ngày
LỊCH HỌC LỚP KÈM ĐẶC BIỆT
Lịch học được sắp xếp theo yêu cầu của học viên và của chương trình học
LỊCH HỌC LỚP THEO NHÓM
THỨTHỜI GIANGHI CHÚ
NGÀY TRONG TUẦN
THỨ HAI -> THỨ SÁU
(Chọn 2 ngày/tuần)
17:30 – 19:302 giờ/ngày
18:00 – 20:00
17:30 – 20:002.5 giờ/ngày
18:00 – 20:30
17:30 – 20:303 giờ/ngày
18:00 – 21:00
NGÀY CUỐI TUẦN
THỨ BẢY & CHỦ NHẬT8:00 – 10:002 giờ/ngày
10:00 – 12:00
14:00 – 16:00
16:30 – 18:30
8:00 – 10:302.5 giờ/ngày
9:30 – 12:00
14:00 – 16:30
17:00 – 19:30
8:00 – 11:003 giờ/ngày
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
16:00 – 19:00
LỊCH HỌC LỚP KÈM ĐẶC BIỆT
Lịch học được sắp xếp theo yêu cầu của học viên và của chương trình học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm