IELTS BASIC 1 WORKBOOK

IELTS BASIC 1 WORKBOOK

1.Test 1

Listening: Dolphins

 

Speaking: Animals

 

2. Test 2: 

Listening: Elephants

 

Speaking: Cookery Programs

 

3. Test 3:

Listening: Eating Habit

 

Speaking: Library Services

 

4. Test 4:

Listening:

Exercise 1

 

Exercise 2

 

Exercise 3

 

Speaking: Lecture Discussion

 

5. Test 5:

Listening: Holiday

 

Speaking: Directions

 

6. Test 6:

Listening: Museum Tour MAP

 

Speaking: Cycling

 

7. Test 7:

Listening: Excursions

 

Speaking: Buses

 

Anh ngữ Du học ETEST là đơn vị xây dựng chương trình học thuật toàn diện và tư vấn du học giúp học viên săn học bổng vào các trường đại học hàng đầuu Mỹ, Canada, Úc…

► Thông tin liên hệ:

  • ETEST Quận 3: Lầu 3, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
  • ETEST Quận 7: Lầu 6, 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
  • Hotline: 0933.80.66.99 (Q.3)/ 0937.80.66.99 (Q.7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button