IELTS INTERMEDIATE 2 WORKBOOK

IELTS INTERMEDIATE 2 WORKBOOK

1.Test 1

Listening: Rosewood House

 

Speaking: Art and Business

 

2. Test 2: 

Listening: Ancient Farming

 

Speaking: Ecotourism

 

3. Test 3:

Listening: Heater

 

Speaking: Awards

 

4. Test 4:

Listening: Germination

 

Speaking: Competencies

 

5. Test 5:

Listening: Traffic

 

Speaking: Information Society

 

6. Test 6:

Listening: Biology Field Trip

 

Speaking: Solar Power

 

7. Test 7:

Listening: The Taylor Concert Hall

 

Speaking: Technophobia

 

Anh ngữ Du học ETEST là đơn vị xây dựng chương trình học thuật toàn diện và tư vấn du học giúp học viên săn học bổng vào các trường đại học hàng đầuu Mỹ, Canada, Úc…

► Thông tin liên hệ:

  • ETEST Quận 3: Lầu 3, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
  • ETEST Quận 7: Lầu 6, 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
  • Hotline: 0933.80.66.99 (Q.3)/ 0937.80.66.99 (Q.7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button