Anh Ngữ Du Học ETEST > Tin tức > IELTS SPEAKING > Top 45 chủ đề IELTS Speaking Part 1 thông dụng nhất và mẫu trả lời

Top 45 chủ đề IELTS Speaking Part 1 thông dụng nhất và mẫu trả lời

IELTS Speaking Part 1 thường xuất hiện những chủ đề nào? Có những lưu ý nào để có thể đạt điểm tối đa trong bài thi Speaking Part 1? Trong bài viết dưới đây Anh Ngữ Du Học ETEST sẽ chia sẻ đến các bạn thí sinh tất tần tật những mẹo làm bài và tổng hợp những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS nhất.

ielts speaking part 1
IELTS Speaking Part 1

Thông tin chung về phần thi IELTS Speaking Part 1

Phần thi IELTS Speaking Part 1 sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 5 – 6 phút. Trong khoảng thời gian này, thí sinh sẽ phải trả lời 12 câu hỏi liên tiếp trong 3 chủ đề khác nhau.

Các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 sẽ xoay quanh về một số những chủ đề quen thuộc khác trong cuộc sống thường ngày như: Hometown (quê quán), Family (gia đình), Hobby (sở thích), Study (học tập), Sport (thể thao), Food (đồ ăn) v.v.

Vì vậy, IELTS Speaking Part 1 Tips chính là các thí sinh nên đưa ra câu trả lời ngắn gọn cho những câu hỏi về chủ đề này. Chỉ cần trả lời ý chính được hỏi và bổ trợ thêm 1 hoặc 2 chi tiết.

các câu hỏi ielts speaking part 1
Thông tin chung về phần thi IELTS Speaking Part 1

Bảng tóm tắt sơ lược thông tin về phần thi IELTS SPeaking Part 1

Hình thức bài thi  IELTS General Training (Tổng quát) và Academic (Học thuật)
Thời lượng bài thi  Từ 5 – 6 phút
Cấu trúc bài thi Giới thiệu ngắn về bản thân và trả lời câu hỏi về 2 – 3 Topics.
Topics Hometown, Family, Hobby, Sport, Food, Work and study,..
Tiêu chí chấm điểm
 • Fluency and Coherence: Độ lưu loát và mạch lạc của câu nói.
 • Grammatical Range and Accuracy: Phạm vi sử dụng ngữ pháp và độ chính xác câu trả lời.
 • Pronunciation: Phát âm chuẩn.
 • Lexical Resource: Vốn từ vựng.

Các dạng câu hỏi thường gặp trong phần thi IELTS Speaking Part 1

Trong bài thi IELTS Speaking Part 1 các bạn thí sinh sẽ thường xuyên gặp phải 3 hình thức câu hỏi chính đó là Yes/No questions, Selective Questions và WH- Questions. Dưới đây là 8 dạng câu hỏi IELTS Speaking Part 1 các bạn có thể tham khảo:

STT Dạng câu hỏi Ví dụ
1 Description Question Can you describe a shopping mall that you like?
2 Wh/ How Questions Who do you rely on for advice?

How do you gain good marks at school?

3 Would Questions Would you stay calm if your friend became frustrated at you?
4 Like and Dislike What activities do you like to engage in during school breaks?
5 Popularity Questions Do people in your country enjoy watching World Cup?
6 Yes/No Questions Do you speak any foreign languages besides English?
7 Selective Questions Which do you prefer? Springtime or Summnertime?
8 “Type of” Questions What kind of music do you listen to when you’re stresses?

Tổng hợp 45 chủ đề IELTS Speaking Part 1 kèm câu hỏi

IELTS Speaking Part 1 là phần thi không quá khó vì vậy các bạn thí sinh cần phải trả lời thật chính xác để có thể lấy trọn điểm phần thi này. Dưới đây, Anh Ngữ Du Học ETEST đã tổng hợp 45 chủ đề IELTS Speaking Part kèm câu hỏi chi tiết các bạn có thể tham khảo.

Chủ đề Câu hỏi
Name What is the meaning behind your name?

Who gave you your name?

Study/Work What subject at school do you like best?

At which age do you want to retire?

Do you enjoy what you study?

Are you a student or do you work?

Hometown Where is your hometown?

Can you describe your hometown?

What would you like to change about your hometown?

What is something you dislike about your hometown?

Accommodation Tell me about your favorite accommodation

What color would you paint your future house?

How long have you been living there?

If you could change something about your neighborhood, what would it be?

Weather What is an ideal weather condition to you?

What kind of weather do you dislike?

Punctual Do you think being on time is important?

In your culture, is it acceptable to be late?

Television What kind of programs do you view on TV?

What are some disadvantages of watching too much TV?

Museum Have you ever visited an art museum?

Describe a museum you have been to.

Holidays What do you often do on your holiday?

What kind of holidays do you have in your country?

Film Which do you prefer: watching movies at home or at a cinema?

What genre of movie do you like best?

Leisure time How much free time do working people in your country have?

Do you think you have enough free time for yourself?

Sports Do you think young children should play sports?

Do you think sports should be a compulsory subject at school?

Vegetables and Fruits How important are vegetables and fruits?

How much vegetables are enough in a meal?

Maths Do you find maths difficult?

Do you like doing math problems?

Sky Do you spend time watching the sky during sunsets?

Have you ever seen anything unusual in the night sky?

Clothes DO you wear different clothes to different events?

Do you think fashion is important?

Weekend What do you often do at weekends?

Who do you spend time with at weekends?

Reading Why is reading books important?

How much time do you spend on reading books a day?

Sleep Do you think teenagers are now sleeping a lot less than the past?

Do you go to bed early or late?

Tree Why do people plant trees in their home?

What kind of trees do you enjoy looking at?

Newspaper Do you read printed newspapers?

Do your prefer online or printed newspaper?

Text messages What are some disadvantages of texting?

Do you prefer to call or text someone?

Memorising What kind of things do you have to remember by heart?

Do you have good memory?

Friend How important are friends to you?

In what ways can friends help you to improve yourself?

Travelling Which was the last place you travelled to?

Why is travelling necessary?

Transportation What is your dream car?

Do you think electric vehicles will be the future of transport?

Letters or Emails When do you need to write an email?

Do people of your generation still write letters to each other?

Swimming Why is it necessary to learn how to swim?

Where do you often go swimming in the summer?

Snacks Do you think eating snacks is unhealthy?

What are the most popular kinds of snacks for people in your country?

Photography Do you like taking photo of other people?

Do you think you look good in photos?

Help In what cases people will need help from other people?

Have you ever volunteered to help disadvantaged people?

History How do you think history is being taught at school these days?

Is history your favorite subject?

Handwriting How important is handwriting for a teachers compared to a doctor?

How can one improve their handwriting?

Music How can music help us in daily life?

Do you listen to different kinds of music do you listen to when you are upset or sad?

Colours What can color that someone wears say about their mood?

What is the most popular color in your country?

What is your favorite colour?

Did you like that colour when you were a child?

Is the colour of your car or motorbike important? Why?

Teachers What qualities should a good teacher have?

Do you have a teacher who you really admire?

Being in a hurry Do you think being a rush can result in unwanted results?

When do you find yourself in a rush the most?

Being Alone What are some advantages of being by yourself?

Do you prefer to be alone or with someone else?

Teamwork Is teamwork the most important soft skill?

How can you improve teamwork skills?

Countryside How is the lifestyle in the city differ from the countryside?

Will it be better to spend your life in the countryside or in a big city?

Social Network How do you keep in touch with people in your network?

Is it important to make new friends regularly?

Hanging out with friends What do you often do when going out with friends?

Do you often go out late with your friends?

Advertisements/ Commercials Do you find the advertisements annoying or fascinating?

What kind of advertisement do you often come across?

Primary School/ Your first school What was the most memorable thing about your first schoolday?

Do you still keep in touch with your friends from primary school?

Technology in your work or study What are some disadvantages of using technology in education?

Do you often use electronic devices in class?

Chiến lược trả lời IELTS Speaking Part 1 ghi điểm cao

Để có thể đạt điểm tối đa phần thi IELTS Speaking Part 1, các bạn thí sinh cần phải có chiến lược trả lời cho các câu hỏi một cách chính xác, đơn giản và tự nhiên. Bạn có thể tham khảo và áp dụng cấu trúc trả lời dưới đây để đạt điểm cao.

các chủ đề ielts speaking
Chiến lược trả lời câu hỏi IELTS Speaking Part 1 điểm cao

Theo như cấu trúc trên, khi trả lời câu hỏi chúng ta phải luôn có hai phần là Direct Answer và Explanation để giải quyết câu hỏi của giám khảo. Và phần cuối cùng là đưa ra ví dụ hoặc kết luận thông tin liên quan. Trong câu trả lời đảm bảo đầy đủ 3 phần trên chắc chắn bạn sẽ đạt điểm tối đa. Cụ thể:

 • Direct Answer: Trả lời trực tiếp câu hỏi mà giám khảo đưa ra.
 • Explanation: Giải thích cho câu trả lời và làm sáng tỏ vấn đề và làm cho câu trả lời trở nên mạch lạc hơn.
 • Ví dụ/kết luận/thông tin liên quan: Đưa ra ví dụ, kết quả hoặc hàm ý suy diễn xa hơn cho câu trả lời.

Tham khảo chi tiết chương trình IELTS ở Anh Ngữ Du Học ETEST và để nhận lộ trình học IELTS cá nhân hóa phù hợp với mục tiêu và kiểm tra IELTS miễn phí tại: Khóa học IELTS tại Anh Ngữ Du Học ETEST

Khóa học IELTS

Tham khảo một số mẫu câu trả lời IELTS Speaking Part 1

Bạn có thể tham khảo một số các mẫu câu trả lời Speaking IELTS Part 1 dưới đây để cải thiện band điểm IELTS Speaking của mình nhé!

Chủ đề Câu trả lời mẫu Mở rộng
Work/Study Câu hỏi: Do you work or study?

Trả lời: I am currently a high school student. I am in my last year and graduating this Fall.

Các chủ đề khác tương tự như Accommodation và Hometown
Accommodation Câu hỏi: Which room do you like most in your house?

Trả lời: My bedroom, I would say, is my favorite safe place. I enjoy my own space and my privacy in the bedroom. The room has nice decorations and a warm, fluffy bed.

Các chủ đề khác tương tự như Festivals, Street markets, Concerts.
Holiday Câu hỏi: What’s the most important public holiday in your country?

Trả lời: I believe it is New Year, or Tet holiday. During this time, people will reunite with their loved ones and take a break from all the work and stress to spend quality time with their family.

Các chủ đề tương tự như Music, Cinema, Sleep.
Patience Câu hỏi: Have you ever lost your patience?

Trả lời: Yes, I have many times. Especially when I was helping my younger brother to do his homework. He was very stubborn sometimes and I got frustrated.

Color Câu hỏi: Were colours important to you when you were a child?

Trả lời: Yes, they were. Back to when I was in primary school, I only wore red and orange to school because I considered them to be my happy colors.

Các chủ đề tương tự như Clothes, Sunglasses và Shoes.
Morning routine Câu hỏi: Which time do you like most in a day?

Trả lời: I would say morning. This is when I feel most refreshed and full of energy after a good and quality night sleep.

Festivals Câu hỏi: What special food and activities do you have for these festivals?

Trả lời: My mother cook mostly traditional foods during this time. Our Vietnamese traditional meal include rice with cooked fish and green soup. We also add banh chung to our meal to top it up.

Chủ đề tương tự Concerts
Neighborhood Câu hỏi: Do you think your neighborhood is a good place for children?

Trả lời: I’d like to believe so. There is an enormous park only five minutes from where I stay where the children can ride bicycles and play games safe from the traffic.

Chủ đề tương tự Being alone và Friends.
Water Câu hỏi: Do you drink bottled water or water from water machines?

Trả lời: I often drink water from my own water refinery because I believe it is more economical and much safer.

Garden/Parks Câu hỏi: Would you prefer to play in a private garden or public garden?

Trả lời: Well, it depends on what activity. If I need some space for reading books, I will definitely choose a private garden. But if I want to have a picnic with my friends, then a public garden will be best.

Social Network Câu hỏi: How did you first find out about Facebook?

Trả lời: My cousin introduced me to it when I was 15 years old. Every kid back then was using it but I knew very little about it. Then one of my cousins showed me when she was at my house.

Handwriting Câu hỏi: Do people think handwriting is essential?

Trả lời: Yes, many people do think so. In my country, people believe a person’s handwriting is a good reflection of their personality.

History Câu hỏi: Have you ever been to historical museums?

Trả lời: Yes, I have several times. It was Ho Chi Minh historical Museum. The place is well-designed and the guide was extremely knowledgeable. She showed us around and told interesting stories related to the artifacts there.

Countryside Câu hỏi: Have areas of the countryside in your country changed since you were a child ?

Trả lời: Yes, the countryside is becoming more modern. When I was younger, people did not even have networks of electricity. But now, they all get access to electricity and many people from my countryside drive expensive cars. People’s living standards are getting higher.

Music Câu hỏi: What are the benefits of listening to music?

Trả lời: Music is very healing. It helps us to lift our moods up when we lack motivation and it also entertains us when we are bored. Listening to the right music can help you relax and unwind.

Một số lưu ý khi làm phần thi IELTS Speaking Part 1

Để trong quá trình thi IELTS Speaking Part 1 thuận lợi hơn bạn cần phải nắm một số lưu ý sau đây:

Lỗi sai thường mắc phải

Những lỗi sai rất nhiều bạn thí sinh mắc phải trong phần thi Speaking Part 1 là:

 • Phức tạp hóa câu trả lời: Đôi khi việc diễn giải vấn đề ra thêm 2 đến 3 ý sẽ giúp giám khảo chấm thi thấy được khả năng sử dụng từ, ý tưởng câu và ngữ pháp của mình. Tuy nhiên, nếu các bạn nói quá nhiều sẽ càng làm cho câu trả lời phức tạp hơn và bộc lộ ra nhiều điểm sai.
 • Không triển khai câu trả lời vì giám khảo không yêu cầu: Mặc dù giám khảo không đề cập Why, How hay In what way nhưng các bạn vẫn phải triển khai câu trả lời của mình ra. Nếu bạn trả lời thẳng vào thông tin được yêu cầu trong câu hỏi thì điểm chỉ dừng lại ở mức độ Direct answer. Vì vậy giám khảo không có cơ sở để đánh giá về ngữ pháp, từ vựng và phát âm của bạn.
 • Sử dụng quá nhiều câu đơn trong câu trả lời: Để giúp cho câu trả lời trở nên mạch lạc và lưu loát hơn các bạn cần phải sử dụng thêm các từ liên kết trong câu. Nếu chỉ sử dụng câu đơn thì câu trả lời của bạn sẽ thiếu tự nhiên và ảnh hưởng đến điểm Grammar Range and Accuracy.
chủ đề speaking
Một số lưu ý khi làm phần thi IELTS Speaking Part 1

Các mẹo giúp bạn đạt điểm cao

Các bạn có thể áp dụng một vài mẹo sau đây để giúp phần thi Speaking Part 1 đạt điểm tối đa:

 • Sử dụng từ 2 loại thì tiếng Anh trở lên trong câu trả lời: Việc mở rộng và xâu chuỗi các sự việc theo các theo thời gian sẽ giúp các thí sinh sử dụng nhiều thì khác nhau trong câu. Ví dụ hiện tại – tương lai, hiện tại – hiện tại hoàn thành, v.v.
 • Thể hiện sự tự tin và trả lời có cảm xúc: Để thể hiện được sự tự nhiên trong giao tiếp tiếng Anh các bạn nên đặt cảm xúc thật của mình dựa vào những gì được giám khảo hỏi. Nếu được hỏi về chủ đề nào đó bạn yêu thích hãy trả lời một cách đầy phấn khởi, ngược lại thì cứ nói thẳng là mình không am hiểu nhiều về chủ đề đó.
 • Sử dụng thêm một số các cấu trúc trong câu để tăng tính biểu cảm: Ngoài việc thể hiện cảm xúc bằng ngôn ngữ cơ thể, bạn có thể sử dụng các cụm từ như Well, This is such an interesting question, I gotta admit that I have to take a second to think on that, v, v.
 • Sử dụng cách diễn đạt giao tiếp đời thường: việc này giúp bạn tăng sự tự nhiên trong câu trả lời: Ví dụ như wanna, kinda, cool, for sure, v.v.

Để có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhanh nhất các bạn có thể tham khảo các khóa học/ luyện thi của Anh Ngữ Du Học ETEST. Ấn tượng với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp từ nước ngoài, cùng quy mô lớp học nhỏ, cá nhân hóa lộ trình theo năng lực của từng bạn. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành và nâng cao kết quả bài thi tiếng Anh IELTS của bạn với mức điểm tốt nhất. Hãy liên hệ ngay trung tâm Anh Ngữ Du Học ETEST thông qua https://etest.edu.vn/lien-he/ để được hỗ trợ và tư vấn nhanh chóng.

Qua bài viết trên, Anh Ngữ Du Học ETEST đã giới thiệu đến bạn đọc toàn bộ những thông tin về bài thi IELTS Speaking Part 1, một số chủ đề speaking IELTS thường xuyên xuất hiện trong phần thi và một số mẹo để đạt điểm cao chi tiết nhất. Hy vọng sẽ giúp ích đến bạn trong chặng đường chinh phục phần thi khó khăn này!

Xem thêm: Các chủ đề speaking IELTS part 2

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ ETEST

Anh ngữ ETEST Quận 3: Lầu 3, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Anh ngữ ETEST Quận 7: Lầu 6, 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Anh ngữ ETEST Đà Nẵng: Số 9, Đường C2, Khu Đô Thị Quốc tế Đa Phước, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0933.80.66.99 (Q.3)/ 0937.80.66.99 (Q.7)/ 0936.17.76.99 (Đà Nẵng)

Leave a Reply

Your email address will not be published.