Anh Ngữ Du Học ETEST > Tin tức > IELTS WRITING > IELTS Writing: Chiến lược làm bài hiệu quả từ A – Z

IELTS Writing: Chiến lược làm bài hiệu quả từ A – Z

Đối với hầu hết thí sinh, Writing luôn là phần khó nhất trong bài thi IELTS. Để đạt điểm thi tốt nhất, bạn cần có chiến lược ôn thi rõ ràng và hiệu quả. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về IELTS Writing, các dạng bài, cách viết chi tiết và những tài liệu hữu ích giúp bạn cải thiện kỹ năng viết một cách hiệu quả. Hãy cùng khám phá các mẹo luyện thi được Anh Ngữ Du Học ETEST đưa ra dưới đây để chinh phục phần thi này nhé.

Tổng quan cấu trúc bài thi IELTS Writing

Bài thi IELTS Writing gồm hai task:

 • Task 1 yêu cầu thí sinh viết ít nhất 150 từ, thường tập trung vào việc mô tả thông tin từ biểu đồ, bảng biểu hoặc các hình thức dữ liệu khác.
 • Task 2 yêu cầu viết ít nhất 250 từ, đòi hỏi thí sinh trình bày và phát triển quan điểm cá nhân về một chủ đề cụ thể. Thí sinh có tổng cộng 60 phút để hoàn thành cả hai task này, vì vậy việc quản lý thời gian là rất quan trọng.

Đối với loại hình thi IELTS General (tổng quát):

 • Task 1 thường yêu cầu viết thư theo các mục đích khác nhau như xin việc, khiếu nại, hoặc yêu cầu thông tin. Thí sinh cần nắm vững các dạng thức và ngôn ngữ phù hợp với từng loại thư.
 • Task 2 trong IELTS General yêu cầu viết bài luận về các vấn đề xã hội, gia đình hoặc nơi làm việc. Những chủ đề này thường liên quan đến cuộc sống hàng ngày và đòi hỏi khả năng phân tích, lập luận và trình bày ý kiến một cách rõ ràng.

IELTS Academic (học thuật) có cấu trúc khác biệt:

 • Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả, giải thích hoặc tóm tắt thông tin từ các biểu đồ, bảng biểu, biểu đồ đường hoặc sơ đồ. Các dạng bài này đòi hỏi kỹ năng phân tích và khả năng trình bày thông tin một cách logic và chính xác.
 • Task 2 yêu cầu viết bài luận trình bày quan điểm, lập luận hoặc tranh luận về các chủ đề học thuật hoặc liên quan đến giáo dục. Thí sinh cần có kiến thức sâu rộng và khả năng lập luận chặt chẽ để đạt điểm cao trong phần này.

Qua đó nhiều người sẽ gặp khó khăn trong việc không biết nên thi IELTS hình thức nào. Nếu bạn cũng đang phân vân về vấn đề này, đừng bỏ qua bài viết: Nên thi IELTS học thuật hay tổng quát?

ielts writing
Tổng quan cấu trúc bài thi IELTS Writing

IELTS Writing task 1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh phân tích và mô tả thông tin từ các loại biểu đồ như đồ thị, bảng, sơ đồ hoặc biểu đồ về một lĩnh vực cụ thể.

Các chủ đề thường gặp bao gồm dữ liệu thống kê về dân số, kinh tế, giáo dục, môi trường, và nhiều lĩnh vực khác. Thí sinh cần so sánh và đối chiếu các yếu tố quan trọng trong biểu đồ, miêu tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ ngữ của mình.

ielts writing
Tổng quan về IELTS Writing Task 1

Trong Task 1, thí sinh có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, cách hoạt động của một thiết bị hoặc mô tả một sự kiện. Mục tiêu chính là thể hiện khả năng diễn đạt và phân tích thông tin một cách logic và rõ ràng. Các dạng bài thường gặp bao gồm biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, bảng biểu, sơ đồ quy trình và bản đồ.

Example:

The chart below shows the average number of hours per week that teenagers in Japan, Spain, Australia, and the USA spent on different types of physical activities in 2020.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Write at least 150 words)

Tham khảo thêm cách viết và bài mẫu cho các dạng bài IELTS Writing Task 1 để tiếp cận thêm nhiều dạng bài liên quan.

IELTS Writing task 2

IELTS Writing Task 2 yêu cầu thí sinh viết một bài luận về một vấn đề hoặc câu hỏi được đưa ra. Chủ đề thường gặp trong Task 2 bao gồm giáo dục, công nghệ, môi trường, sức khỏe, xã hội, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.

Bài luận cần có luận cứ rõ ràng, số liệu, dẫn chứng và ví dụ để chứng minh cho quan điểm của người viết.

Có nhiều dạng bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2, bao gồm bài luận trình bày quan điểm (opinion essay), bài luận tranh luận (argumentative essay), bài luận giải thích vấn đề (problem-solution essay), bài luận thảo luận hai quan điểm (discussion essay), và bài luận lợi ích và hạn chế (advantages and disadvantages essay). Mỗi dạng bài đòi hỏi kỹ năng phân tích và lập luận khác nhau, nhưng tất cả đều cần cấu trúc rõ ràng và logic.

ielts writing
Bài làm IELTS Writing Task 2 cần có cấu trúc rõ ràng

Example: 

The rise of online shopping has significantly impacted the retail industry, leading to the closure of many physical stores.

Do you think this trend has more advantages or disadvantages for consumers and businesses?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

(Write at least 250 words.)

Nếu bạn chưa thành thục trong dạng bài thi này thì đừng bỏ qua các dạng bài cơ bản và cách làm bài IELTS Writing Task 2

Thang điểm và tiêu chí chấm bài thi IELTS Writing

Bài thi IELTS Writing được chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí chính: Task Achievement/Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource và Grammatical Range and Accuracy. Mỗi tiêu chí đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng viết luận tiếng Anh của thí sinh.

Task Response Band Score 5 Band Score 6 Band Score 7 Band Score 8
– Không hoàn thành yêu cầu. – Có tiếp cận đề tài và vấn đề đặt ra. – Tiếp cận mọi vấn đề và câu hỏi trong đề. – Tiếp cận hiệu quả mọi vấn đề và câu hỏi.
– Có thể đúng hướng nhưng không rõ. – Có thể hiện quan điểm rõ ràng. – Thể hiện quan điểm rõ ràng xuyên suốt. – Thể hiện quan điểm rõ ràng xuyên suốt.
– Có quan điểm nhưng không rõ ràng. – Có phần kết luận, có thể bị trùng lặp. – Các ý chính phù hợp. – Các ý chính phù hợp.
– Có thể không có phần kết luận. – Các ý chưa phát triển đầy đủ. – Các ý được phát triển nhưng thiếu tập trung. – Các ý được phát triển, mở rộng.
– Không phát triển ý chính. – Các ví dụ liên quan hoặc hơi chung chung. – Các ví dụ cụ thể trong mỗi đoạn văn.
– Một số chi tiết không liên quan.
Coherence and Cohesion Band Score 5 Band Score 6 Band Score 7 Band Score 8
– Có bố cục thông tin. – Bố cục thông tin rõ ràng. – Bố cục thông tin logic. – Bố cục thông tin và luận điểm logic.
– Chia đoạn văn hạn chế. – Chia đoạn văn logic. – Chia đoạn tốt. – Chia đoạn hiệu quả.
– Các từ/cụm từ nối có nhiều lỗi hoặc không phù hợp. – Sử dụng phương tiện liên kết hiệu quả nhưng có một vài lỗi. – Có luận điểm chính cho mỗi đoạn văn. – Sử dụng thuần thục các phương tiện liên kết.
– Bị lặp từ do thường xuyên thiếu đại từ thay thế. – Có đại từ thay thế nhưng một số chỗ không rõ ràng. – Sử dụng các phương tiện liên kết một cách đa dạng. – Đại từ thay thế hoàn toàn chính xác.
– Một số phương tiện liên kết bị lạm dụng hoặc chưa chuẩn xác.
– Dùng tốt đại từ thay thế.
Lexical Resource Band Score 5 Band Score 6 Band Score 7 Band Score 8
– Vốn từ hạn chế. – Vốn từ tương đối đa dạng. – Vốn từ đa dạng và tương đối chính xác. – Vốn từ đa dạng và chính xác.
– Thường xuyên có lỗi chính tả hoặc hình thái từ. – Có sử dụng chưa chính xác một số từ ngữ học thuật. – Có sử dụng từ ngữ học thuật. – Sử dụng từ ngữ học thuật thành thạo.
– Gây khó khăn cho việc đọc hiểu. – Một số lỗi chính tả và hình thái từ. – Có phong cách và khả năng kết hợp trong sử dụng từ ngữ. – Rất ít lỗi sai chính tả và sai hình thái từ.
– Diễn đạt rõ ràng. – Đôi chỗ có lỗi đánh vần hoặc lựa chọn từ chưa chính xác.
Grammatical Range and Accuracy Band Score 5 Band Score 6 Band Score 7 Band Score 8
– Vốn cấu trúc câu hạn chế. – Sử dụng cả cấu trúc câu đơn giản và phức tạp. – Sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp. – Sử dụng đa dạng cấu trúc câu phức tạp.
– Có sử dụng không thành công một số cấu trúc câu phức tạp. – Đôi chỗ có lỗi ngữ pháp. – Phần lớn các câu không có lỗi sai. – Hầu hết các câu không có lỗi sai.
– Nhiều lỗi ngữ pháp. – Đôi chỗ có lỗi ngắt nghỉ câu. – Khả năng kiểm soát ngữ pháp tốt.
– Lỗi ngắt nghỉ câu. – Diễn đạt rõ ràng. – Đôi chỗ có lỗi sai về ngữ pháp hoặc ngắt nghĩ câu.
– Gây khó khăn cho việc đọc hiểu.

Ngoài ra để đạt điểm cao trong bài thi IELTS Writing và hạn chế mất điểm vì các lỗi sai không đáng có, bạn cần nắm rõ 4 tiêu chí chấm IELTS Writing mới nhất năm 2024.

Các dạng bài IELTS Writing Task 1 và chiến lược làm bài hiệu quả

IELTS Academic Writing Task 1 yêu cầu bạn sử dụng ngôn ngữ thường gặp trong các bài báo cáo, đánh giá hoặc tổng kết về một vấn đề cụ thể. Bạn không cần đưa ra ý kiến cá nhân mà chỉ cần dựa vào hình ảnh, số liệu được cung cấp để trình bày ý kiến một cách khách quan và ngắn gọn.

Các dạng bài IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh phân tích và mô tả thông tin từ các loại biểu đồ khác nhau. Các dạng phổ biến bao gồm:

 • Line graph (biểu đồ đường): Mô tả sự thay đổi của một hoặc nhiều đối tượng theo thời gian.
 • Bar chart (biểu đồ cột): So sánh tỷ lệ giữa các đối tượng hoặc sự thay đổi của đối tượng theo thời gian.
 • Pie chart (biểu đồ quạt): So sánh tỷ lệ của các đối tượng trong tổng thể.
 • Table (bảng): So sánh tỷ lệ giữa các thành phần hoặc sự thay đổi của đối tượng theo thời gian.
 • Process (biểu đồ tiến trình): Mô tả nguyên lý hoạt động hoặc quá trình biến đổi của một đối tượng.
 • Map (bản đồ): Mô tả vị trí và phương hướng của các đối tượng trong một khu vực.
 • Mix (biểu đồ hỗn hợp): Kết hợp 2 hoặc nhiều biểu đồ khác nhau để trình bày thông tin.
ielts writing
Hình minh hoạ dạng biểu đồ IELTS Writing Task 1

Chiến lược làm bài thi IELTS Writing Task 1

Khi làm bài thi IELTS Writing Task 1, có một số chiến lược giúp bạn hoàn thành bài viết một cách hiệu quả:

 • Ưu tiên làm phần dễ hơn: Nếu có sự lựa chọn, hãy ưu tiên làm phần Task 1 nếu bạn cảm thấy đề bài dễ dàng và tự tin hơn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và cảm thấy tự tin khi tiếp cận phần Task 2 sau đó.
 • Ghi chú lại những dữ liệu quan trọng: Trong quá trình phân tích biểu đồ, hãy đánh dấu và ghi chú lại những dữ liệu quan trọng nhất. Điều này giúp bạn tập trung vào những thông tin chính để tránh bị lạc đề và viết nhiều chi tiết không cần thiết.
 • Phần kết luận không cần đầu tư quá nhiều: Khác với Task 2, phần kết luận trong Task 1 không yêu cầu quá nhiều đầu tư. Thay vào đó, tập trung vào việc viết một phần giới thiệu rõ ràng, tổng quan súc tích và phần thân bài mạch lạc và logic là quan trọng hơn.

Các dạng bài IELTS Writing Task 2 và chiến lược làm bài hiệu quả

Bạn sẽ phải cung cấp thông tin thực tế, đưa ra các giải pháp và luận chứng để ủng hộ quan điểm của mình khi làm Task 2. Việc hoàn thành bài viết một cách cẩn thận là rất quan trọng, bao gồm việc sử dụng các ý tưởng và luận cứ liên quan hợp lý. Bài viết cần được trình bày rõ ràng và không dưới 250 từ để đảm bảo việc trình bày đầy đủ và chi tiết.

3 dạng bài chính trong IELTS Writing Task 2

Các dạng đề bài trong IELTS Writing Task 2 yêu cầu bạn có khả năng phân tích sắc bén và đưa ra lập luận thuyết phục. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ từng loại đề bài để có thể chuẩn bị và viết bài một cách hiệu quả nhất:

 • Argumentative Essay: Đây là dạng bài luận mà bạn phải bảo vệ ý kiến của mình trước một vấn đề được đưa ra. Đề bài thường yêu cầu bạn lựa chọn một quan điểm và đưa ra lập luận để chứng minh điều đó. Dấu hiệu nhận biết dạng đề này là: “To what extent do you agree or disagree?”, “What is your opinion on this?”, …
 • Discussion Essay: Đề bài đưa ra hai quan điểm trái ngược về một vấn đề cụ thể và yêu cầu bạn bàn luận cả hai quan điểm này, sau đó đưa ra quan điểm cá nhân của bạn. Dấu hiệu nhận biết dạng đề này là: “Discuss these two points of view and give your opinion”, “Discuss both sides and give your own opinion”, …

Account Essay: Đây là loại bài viết chia làm các dạng con như:

 • Causes and Effects/Problems and Solutions: Đề bài đưa ra một hiện tượng và yêu cầu bạn phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng hoặc đưa ra các giải pháp cho vấn đề đó. Dấu hiệu nhận biết dạng đề này là: “Could you outline the possible causes and predict consequences?”, “Discuss causes to this problem and suggest solutions.”
 • Advantages and Disadvantages/Pros and Cons: Đề bài yêu cầu bạn bàn luận về các ưu và nhược điểm của một sự vật, hiện tượng nào đó. Dấu hiệu nhận biết dạng đề này là: “What is the positive and negative change of this trend to the society?”

Tham khảo thêm cấu trúc các mẫu câu hay dùng trong Writing Task 2 cực kỳ “ăn điểm” để đạt điểm tối đa trong bài viết task 2.

Chiến lược làm bài thi IELTS Writing Task 2

Để đạt điểm cao trong IELTS Writing Task 2, hãy áp dụng các chiến lược sau:

 • Nghiên cứu chủ đề thường gặp trước khi thi: Trước khi bắt đầu viết, bạn nên hiểu rõ về các chủ đề phổ biến có thể xuất hiện trong đề thi. Điều này giúp bạn chuẩn bị tốt hơn và tự tin hơn khi phải viết về chủ đề được yêu cầu.
 • Dành ít nhất 5 phút để lập dàn ý: Việc lập dàn ý giúp bạn có một kế hoạch rõ ràng cho bài viết của mình. Hãy sắp xếp các ý chính và lập luận hợp lý, đảm bảo rằng bạn có thể phát triển mỗi ý thành đoạn văn mạch lạc và logic.
 • Tập trung vào việc diễn đạt ý tưởng thay vì tìm từ vựng cao siêu: Đối với Task 2, sự hiểu biết sâu rộng về chủ đề và khả năng biện minh rành mạch quan trọng hơn là việc dùng từ vựng phức tạp. Hãy sử dụng ngôn từ rõ ràng và dễ hiểu để truyền đạt ý tưởng của bạn một cách hiệu quả.
ielts writing
Các tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing Task 2

Ngoài ra để làm bài thi IELTS Writing Task 2 đạt được điểm cao nhất thì viết học thuộc từ vựng là rất quan trọng. Tham khảo thêm Từ vựng IELTS Writing Task 1 + Task 2 hay nhất mà bạn cần nắm.

Như vậy qua bài viết trên Anh Ngữ Du Học ETEST đã giúp bạn có được những kiến thức cần thiết về IELTS Writing.

Hãy khám phá các khóa học IELTS chất lượng tại Anh Ngữ Du Học ETEST! Với chương trình học được xây dựng bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, giáo trình bài bản, mang đến lộ trình học IELTS toàn diện và hiệu quả, không chỉ đảm bảo bạn nắm vững các kỹ năng cần thiết mà còn giúp bạn tự tin và thành công trong bài thi IELTS. Hãy bắt đầu chặng đường chinh phục IELTS cùng Anh Ngữ Du Học ETEST ngay hôm nay!

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ ETEST

Anh ngữ ETEST Quận 3: Lầu 3, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Anh ngữ ETEST Quận 7: Lầu 6, 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Anh ngữ ETEST Đà Nẵng: Số 9, Đường C2, Khu Đô Thị Quốc tế Đa Phước, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0933.80.66.99 (Q.3)/ 0937.80.66.99 (Q.7)/ 0936.17.76.99 (Đà Nẵng)

Có thể bạn quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published.