Anh ngữ Etest > Chia sẻ kinh nghiệm học sinh > LIU MẪN TRÌ – Nhận Học Bổng Vào 6 Trường Đại Học Với Tổng Giá Trị Là 10 Tỷ

LIU MẪN TRÌ – Nhận Học Bổng Vào 6 Trường Đại Học Với Tổng Giá Trị Là 10 Tỷ

ANH NGỮ DU HỌC ETEST TIẾP TỤC VINH DANH BẠN LIU MẪN TRÌ – HỌC SINH THỨ 18 CỦA ETEST NIÊN KHÓA 2017-2018 ĐÃ NHẬN HỌC BỔNG VÀO 6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI TỔNG GIÁ TRỊ LÀ 10 TỶ

  1. University of Wisconsin-Madison
  2. Rochester Institute of Technology
  3. Worcester Polytechnic Institute
  4. Western New England University
  5. University of Vermont
  6. Clark University

Bạn Liu Mẫn Trì đã tham gia khóa Viết luận học thuật nâng cao (Advanced Writing) và Chương trình viết luận săn học bổng (AMP) tại Trung tâm Anh ngữ Du học ETEST. Một lần nữa chúc mừng Trì và chúc bạn thành công trên Hành trình chinh phục tri thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published.