Anh ngữ Etest > Tin tức > Ielts speaking > Mid Autumn Festival

Bài mẫu Mid Autumn Festival mới nhất 2023

Mid-Autumn Festival (Tết Trung Thu) là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong phần thi IELTS Speaking. Đây là chủ đề khó đối với nhiều bạn bởi lượng từ vựng và kiến thức liên quan của chúng khá ít. Để có thể ôn tập và nắm được vững vấn đề xoay quanh chủ đề này, hãy cùng Anh ngữ ETEST tham khảo bài viết sau đây với tổng hợp từ vựng và bài mẫu hay chủ đề Mid-Autumn Festival trong IELTS Speaking.

mid autumn festival
Hướng dẫn trả lời chủ đề Mid-Autumn Festival trong phần thi Speaking

1. Một số từ vựng tiếng Anh hay về chủ đề Tết Trung Thu (Mid-Autumn Festival)

Để phần thi IELTS Speaking về chủ đề Mid-Autumn Festival đạt điểm điểm cao. Bạn cần nắm chắc và học thuộc những từ vựng liên quan về chủ đề này. Dưới đây là những từ vựng về chủ đề Mid-Autumn Festival

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Mid-Autumn Festival /mɪd/ /ˈɔː.təm/ /ˈfes.tɪ.vəl/ Tết Trung Thu
Full-moon Festival /fʊl/ /muːn/ /ˈfes.tɪ.vəl/ Tết Trung Thu
Children’s festival /ˈtʃɪl.drənz ˈfes.tɪ.vəl/ Tết thiếu nhi
The Moon Lady /ðə/ /muːn/ /ˈleɪ.di/ Chị Hằng
The Moon Boy /ðə/ /muːn/ /bɔɪ/ Chú Cuội
The Moon Palace /ðə/ /muːn/ Cung trăng
Banyan tree /ˈbæn.jæn/ /triː/ Cây đa
Lantern /ˈlæn.tən/ Đèn lồng
Mooncake /ˈmuːn.keɪk/ Bánh trung thu
Oriental feature /ˈɔː.ri.ənt//ˈfiː.tʃər/ Nét phương đông
Platform /ˈplæt.fɔːm/ Mâm cỗ
Yet vibrant /jet/ /ˈvaɪ.brənt/ Rực rỡ

2. Một số từ vựng hay mô tả hoạt động trong chủ đề Mid-Autumn Festival

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số từ vựng mô tả hoạt động trong chủ đề này. Việc sử dụng từ vựng hay và đúng sẽ khiến phần thi của bạn gây ấn tượng với giám khảo và đạt điểm cao. Một số từ vựng mô tả hoạt động trong lễ hội Trung Thu (Mid-Autumn Festival) bao gồm:

Từ vựng Nghĩa Ví dụ
Lantern parade Rước đèn I used to join the lantern parade in my village back in 2000.
Light lanterns Thắp đèn People lit up lantern at the river bank and it was the most breathtaking scene.
Lion dance Múa sư tử / múa lân I used to earn some money from doing lion dance for the neighbors’ homes.
Dragon dance Múa rồng Dragon dance is not as popular as lion dance and you mostly see at big events.
Moon sighting / to gaze at the moon / to admire the moon Ngắm trăng My grandpa often enjoys some time while gazing the moon at New Year’s Eve.
Gatherings Tụ họp, sum vầy My father never drinks much beer at family gatherings.

3. Hướng dẫn cách trả lời câu hỏi phần thi IELTS Speaking Part 2 đạt điểm cao

Để có thể đạt được điểm cao phần thi IELTS Speaking Part. Bạn cần ghi nhớ kỹ trong một đoạn văn chuẩn bắt buộc phải 3 phần bao gồm: phần chủ đề, phần ý chính và phần kết luận.

3.1 Phần chủ đề (Topic)

Câu chủ đề sẽ thường đặt ở phần đầu của đoạn văn. Nhằm nhấn mạnh và để giám khảo biết được nội dung bạn muốn nói là gì một cách nhanh chóng và dễ hiểu. Đồng thời là cách giúp bạn thể hiện chủ đề phần thi Speaking tốt nhất.

3.2 Phần ý chính

Khi đã có câu chủ đề việc của bạn là tìm những ý xoay quanh chủ đề đó để triển khai bài nói của mình. Mẹo để bạn dễ dàng vượt qua chính là tự đặt ra các câu hỏi liên quan đến câu chủ đề sau đó tự trả lời. Các câu hỏi bắt đầu bằng các từ nghi vấn như: What, When, Where, Why, How.

Khi đã có những câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn cần sắp xếp lại những ý trả lời thành trật tự hợp lý:

 • Sắp xếp chi tiết quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất hoặc ngược lại.
 • Sắp xếp theo trật tự thời gian (vấn đề xảy ra trước kể trước, vấn đề xảy ra sau kể sau)

Cách sắp xếp này giúp bài nói của bạn trở nên rõ ràng và đầy đủ ý tránh bị lan man. Đồng thời giúp giám khảo hiểu rõ những gì bạn muốn nói về chủ đề.

3.3 Phần kết luận

Bạn hãy kết thúc bài nói của mình bằng một câu kết (concluding sentence). Thông thường câu kết là câu nhắc lại chủ đề nhưng theo một dạng khác.

mid fall festival
Hướng dẫn cách trả lời phần thi Speaking ấn tượng

4. Tham khảo một số bài mẫu hay về chủ đề Mid-Autumn Festival trong phần thi IELTS Speaking 

4.1 Phần thi IELTS Speaking Part 1

 • What is the Mid-autumn festival? (Tết Trung thu là gì?)

Well, in my opinion, simply said, it is a festival to celebrate the moon in some Asian countries, which is held mid-September to early October.

Bản dịch: Theo tôi nghĩ, nói một cách đơn giản thì nó là để ăn mừng Tết trung thu ở một vài quốc gia Á châu vào tầm giữa tháng 9 hoặc đầu tháng 10 hàng năm.

 • What is the meaning of the Mid-autumn festival? (Ý nghĩa của tết Trung thu là gì?)

To the best of my knowledge, the fundamental concepts that this festival lives up are gathering, thanksgiving, and praying. But modern-day adaptation to it may be slightly different depending on the country.

Bản dịch: Theo những gì tôi biết, tết Trung thu ăn mừng các điều quan trọng là sự sum vầy, tạ ơn, và cầu chúc. Nhưng ở xã hội hiện đại, cách tổ chức có thể có sự thích nghi, điều chỉnh nhẹ tùy thuộc vào mỗi quốc gia.

 • How do people in your country celebrate the Mid-autumn festival? (Người ta tổ chức Trung thu như thế nào ở quốc gia của bạn?)

From my observation, people would gather with their friends or family, have meals with specific dishes, and share the moment. There are other traditional activities in the public during that time such as lion dancing, and hanging out in places with lanterns to name a few.

Bản dịch: Theo sự quan sát của riêng tôi, người ra thường quây quần bên bạn bè, gia đình, ăn các món ăn đặc thù, và dành thời gian cho nhau. Ngoài ra còn có các hoạt động truyền thống ở nơi công cộng như là múa lân, đi rước đèn.

 • What are some traditional dishes for the Mid-autumn festival? (Các món ăn cổ truyền trong dịp Trung thu là gì?)

The first that would come to people’s minds is moon cake. Other dishes that I know are from lotus root which traditionally means auspicious due to its name and texture.

Bản dịch: Món đầu tiên người ta nghĩ tới sẽ là bánh trung thu. Tôi cũng biết thêm các món từ củ sen, người ta tin rằng củ sen mang ý nghĩa là thịnh vượng bởi vì cái tên và mùi vị, kết cấu của nó.

 • Who tends to enjoy the festival more young people or older people? (Ai có xu hướng hưởng thụ ngày tết này hơn, người trẻ hay người lớn tuổi?)

In my view, older people appreciate the Mid-autumn festival more since people wouldn’t party a lot during this festival. Youngsters barely celebrate the time if at all.

Bản dịch: Tôi nghĩ là người lớn sẽ đánh giá cao tết Trung thu hơn, bởi vì thường thì người ta không tiệc tùng nhiều trong dịp này. Người trẻ hiếm khi tổ chức, thậm chí là không.

 • What is the meaning of the lion dance? (Ý nghĩa của hoạt động múa lân là gì?)

Well, that is an interesting question. I think the lions traditionally symbolize power and nobility, so ancient people originally performed the dance as a way to bring good luck and drive away evil spirits.

Bản dịch: Đây là một câu hỏi thú vị. Tôi nghĩ rằng loài sư tử (lân) là hình tượng của sức mạnh và sự quý phái, vậy nên người thời cổ biểu diễn bài múa lân như là để mang lại may mắn và xua đuổi cái vận rủi.

 • What is the meaning of traditional lanterns? (Ý nghĩa của đèn lồng truyền thống là gì?)

Throughout the ages, East Asian countries have used lanterns not only as sources of light or paper decoration, but they symbolize vitality, social status and good luck.

Bản dịch: Người Đông Á đã dùng đèn lồng từ bao lâu nay không chỉ để thắp sáng hoặc trang trí, mà còn để hình tượng hóa sức sống, địa vị xã hội và sự may mắn.

Từ vựng hay:

 • live up: tổ chức, mừng chúc
 • auspicious: thịnh vượng
 • symbolize: tượng trưng hóa
 • vitality: sức sống

4.2 Phần thi IELTS Speaking Part 1

Bài mẫu 1

Mid-autumn festival is among my country’s most celebrated occasions, especially for children. During this festival, the moon is full and often seems enormous.

During this occasion, you’ll come across crowds on the streets as commuters often stop by to watch a public lion dance or a dragon dance. They use many kinds of drum to create the melody for the dancers to dance along to. Besides the lions and the dragons, there will also be many other characters in myths and folk tales who accompany the animals.

Besides the traditional dances, you can also join the lantern parade during this festival. They light up lanterns of different shapes and sizes, different colors and themes. These lanterns are indeed a work of art as they time much time, effort, and creativity to make. Children usually enjoy making their own lanterns and there are even classes to teach them how. One more thing I want to mention about this festival is that children will get a lot of sweets and snacks – but I am not certain as to why we, as kids, get our candies and stuff.

You may wonder about food on this occasion. Well, we have the mooncake which has become so delicate and sophisticated. The recipes have evolved, now all flavors ranging from chocolate to matcha to even lichie are available.

mid autumn
Chủ đề lễ hội Trung Thu (Mid-Autumn Festival) trong phần thi IELTS Speaking

Bản dịch

Trung thu là một trong lễ hội được đón nhận nhất ở đất nước của tôi, đặc biệt là cho trẻ em. Tại thời điểm này, mặt trăng sẽ tròn và trông rất lớn.

Trong lễ hội này, bạn sẽ thường bắt gặp những đám đông trên đường đi vì những người đi đường thường dừng lại để xem múa sư tử hoặc múa rồng. Người ta dùng những loại trống khác nhau để tạo ra nhịp điệu cho điệu múa. Bên cạnh sư tử và rồng, bạn sẽ còn thấy nhiều nhân vật khác trong những câu chuyện cổ tích và huyền thoại đi kèm con linh vật.

Bên cạnh những điệu múa truyền thống, bạn còn có thể tham gia hội rước đèn. Họ thường thắp sáng lồng đèn với những màu sắc, kiểu dáng, chủ đề và hình hài khác nhau. Những chiếc lồng đèn này có thể được xem là tác phẩm nghệ thuật vì chúng tốn khá nhiều công sức, thời gian và chất xám để làm. Các bạn nhỏ thường thích được tự làm lồng đèn và người ta còn mở cả lớp học dạy cách làm lồng đèn. Một điều mà tôi muốn đề cập nữa đó là trẻ con thường được nhận rất nhiều bánh kẹo vào dịp lễ này. Tôi cũng không chắc là tại sao trẻ con lại được nhận đồ ngọt nữa.

Bạn có thể sẽ thắc mắc về đồ ăn dành cho dịp lễ hội này. Chúng tôi có bánh trung thu và độ tinh xảo của nó đang càng ngày cao. Nhiều công thức làm bánh đã được cho ra, và có rất nhiều vị khác nhau từ sô-cô-la đến trà xanh đến cả vị vải.

in mid autumn festival
Bài viết tham khảo về chủ đề Mid-autumn festival phần thi IELTS Speaking

4.2 Bài mẫu 2

The Mid-autumn festival was my favorite festival of the year when I was a kid. I had so much fun with my childhood friends on this occasion. We often gathered in the community center to make lanterns together and share mooncakes. Since our families made mooncakes of different flavors, we often shared them with each other.

Our lanterns back then were very simple and cheap to make, unlike the lanterns you see now. They now come in very sophisticated designs and there are very expensive ones which I think are unnecessary. We used to make them from bamboo and local plants, feather and lit them up. There was usually a lantern march all across the village where I lived back in the 2000s. We stayed up quite late during this festival to watch the dragon and lion dances. I love how the drums matched perfectly with the dances and the dancers were all wearing very colorful costumes. I used to ask my mom for permission to join the lion dance team in the village but since I was too short, she did not allow me to go.

During mid-autumn festival, my family used to drink tea while gazing at the moon because the moon on that day was always so bright and beautiful.

mid august festival
Những diễn biến của lễ hội Tết Trung Thu – Mid-autumn festival

Bản dịch

Tết trung thu từng là lễ hội mà tôi yêu thích nhất khi còn nhỏ. Tôi đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ với bạn bè thuở ấu thơ vào dịp lễ hội này. Chúng tôi thường tập trung ở nhà văn hóa cộng đồng để cùng làm lồng đèn và chia sẻ bánh trung thu. Vì mỗi gia đình chúng tôi thường làm bánh có vị khác nhau nên chúng tôi hay chia sẻ để cùng thưởng thức.

Lồng đèn của chúng tôi thuở đó thì rất giản đơn và rẻ, không như những lồng đèn bây giờ. Bây giờ lồng đèn rất tinh xảo và có những chiếc rất mắc tiền đền nỗi tôi không nghĩ là nó cần thiết. Chúng tôi từng làm lồng đèn từ tre và những nguyên liệu có ở xung quanh như cây cỏ và lông vũ. Và chúng tôi sẽ đốt nó sáng lên. Thường thì sẽ có những cuộc rước đèn quanh xóm nơi tôi sống những năm 2000. Tôi thích cái cách mà trống đánh rất nhịp nhàng cùng với những điệu nhảy và những người múa lân thường mặc những bộ quần áo vô cùng sặc sỡ. Tôi từng xin mẹ để được tham gia đội múa lân nhưng mẹ tôi không cho phép vì tôi khá nhỏ con.

Vào thời điểm này, gia đình tôi thường uống trà thưởng trăng bởi vì trăng vào những ngày này thì vô cùng sáng và đẹp đẽ.

4.3 Bài mẫu 3

Mid-autumn festival is no stranger to Vietnamese people. It is said to originate from China but is now one of the major festivals in our own country. People from all parts of the country seriously celebrate mid-autumn festival, especially young children.

But these days, mid-autiumn festival is not only for kids as more and more adults are joining the celebration. For young kids, they enjoy carrying beautiful lanterns around the neighborhood in a group, singing or playing drums while marching through the streets at night. Meanwhile, people often invite lion dancers and dragon dancers to perform at their home because they believe the dances can keep the bad luck away for the rest of their year. The children especially love to watch this traditional dance as the drums are very catchy and the dances are spectacular.

As for adults, I have come to observe that adults in big cities often find a rooftop bar or restaurant on this occasion to gaze at the moon. The moon is especially beautiful on this day, which is worth looking at for hours.

autumn festival
Mid-autumn festival – Tết trung thu của các em thiếu nhi

Bản dịch

Tết trung thu thì không còn gì xa lạ với người Việt. Nó được cho là xuất phát từ Trung Quốc nhưng hiện giờ nó là một trong những lễ hội chính của chúng tôi. Mọi người ở khắp vùng miền đều đón tết trung thu nghiêm túc, đặc biệt là trẻ con.

Tuy nhiên, những năm gần đây cho thấy tết trung thu không phải chỉ dành cho trẻ em mà cả người lớn bây giờ cũng thích ăn trung thu. Đối với trẻ con, chúng thường thích rước đèn đi khắp xóm trong một đoàn, hò hát hoặc đánh trống khi diễu hành quanh các con đường trước nhà vào buổi tối. Trong khi đó, người ta thường hay mời các đội múa sư tử hay múa rồng vào nhà để biểu diễn như là một cách để xua đuổi điềm xui xẻo cho năm. Trẻ con đặc biệt thích xem những điệu múa truyền thống này vì tiếng trống đánh rất bắt tai và những điệu nhảy thì cực kì điệu nghệ.

Còn đối với người lớn, tôi đã quan sát thấy người lớn ở những khu đô thị thường đặt một bàn ở nhà hàng hay bar trên mái để có thể ngắm trăng vào dịp này. Mặt trăng vào thời gian này thực sự rất đẹp và rất đáng để ngắm trong vài giờ

4.3 Phần thi IELTS Speaking Part 3

Câu hỏi 1: How has the celebration of Mid-autumn festival changed in the last decade?

Câu trả lời: Well I believe people are spending more money on this festival and it has become less pure in essence. More adults are celebrating the occasion in their own way and mooncake is not only a kind of food. It has now evolved into an astronomical and luxurious kind of gift.

Dịch nghĩa: Theo tôi thì người ta đang dần chi nhiều tiền hơn cho tết trung thu và nó đã trở nên ít thuần khiết hơn về mặt bản chất. Càng ngày nhiều người lớn cũng ăn tết trung thu theo những cách riêng và bánh trung thu không còn là một món ăn. Nó đã trở thành một món quà đắt tiền và sang trọng.

Từ vựng hay trong câu:

 • luxurious (sang trọng)
 • astronomical (đắt đỏ)
 • essence (bản chất)

Không chỉ chủ đề Mid-Autumn Festival (Tết Trung Thu) mà phần thi IELTS Speaking được đánh giá là phần thi khá khó trong kỳ thi IELTS. Chính vì vậy để có thể đạt được điểm cao, bạn cần có sự hướng dẫn và trợ giúp từ các giảng viên chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Tự tin có hơn 20 năm kinh nghiệm luyện thi, Anh ngữ ETEST sẽ giúp bạn chinh phục kỳ thi này nhanh chóng với mức điểm mong muốn.

Với đội ngũ giáo viên chuyên môn cao cùng vốn kiến thức trải nghiệm thực tế phong phú đã từng là giám khảo kỳ thi IELTS. Các giảng viên tốt nghiệp tại các trường Đại học nổi tiếng trên thế giới, vì vậy có thể chia sẻ và truyền đạt lại cho bạn những thông tin bổ ích. Ngoài ra, lộ trình học tại trung tâm cá nhân hóa theo năng lực của từng học viên cùng quy mô lớp học nhỏ. Điều này sẽ giúp bạn phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh nhanh chóng.

talk about mid autumn festival in vietnam
Học viên đạt điểm IELTS cao tại Anh ngữ ETEST

Qua bài viết vừa rồi về chủ đề Mid-Autumn Festival (Tết Trung Thu) trong phần thi IELTS Speaking. Anh ngữ ETEST mong rằng có thể giúp bạn nắm được những kiến thức về chủ đề này. Chúc bạn đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới.

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ ETEST

Anh ngữ ETEST Quận 3: Lầu 3, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Anh ngữ ETEST Quận 7: Lầu 6, 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Anh ngữ ETEST Đà Nẵng: Số 9, Đường C2, Khu Đô Thị Quốc tế Đa Phước, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0933.80.66.99 (Q.3)/ 0937.80.66.99 (Q.7)/ 0936.17.76.99 (Đà Nẵng)

Leave a Reply

Your email address will not be published.