1580

Điểm SAT cao nhất của học viên ETEST

LÊ THANH SƠN

34

Điểm ACT cao nhất của học viên ETEST

PHAN VINH

8.5

Điểm IELTS cao nhất của học viên ETEST

HÀ VŨ ĐĂNG KHOA

117

Điểm TOEFL cao nhất của học viên ETEST

HUỲNH TẤN MINH ANH

240.000
USD

Học bổng toàn phần Temple University (Mỹ)

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

7
đại học

Vinh danh 7 đại học hàng đầu thế giới

PHẠM CÁT NHI


hồ xuân thảo nguyên

 • Học bổng ĐH Miami - 140,800 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Syracuse - 80,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Temple - 60,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Fordham - 50,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Emerson - 40,000 USD/4 năm
 • ĐH Northeastern 
 • Học bổng ĐH Depauw - 148,000 USD/4 năm


hồ ngọc thế bình

 • ĐH Vanderbilt
 • ĐH  Emory
 • ĐH Michigan - Ann Arbor
 • Học viện Công Nghệ Georgia 
 • ĐH Wisconsin—Madison
 • ĐH Minnesota - Twin cities
 • SAT 1540/1600
 • SAT Chemistry 800/800
 • Giải nhất Vật lý bậc trung học Hoa Kỳ
 • Giải nhất Toán toàn bang Georgia


dương hoàng dung

 • ĐH Florida
 • ĐH Boston
 • ĐH Syracuse
 • ĐH American
 • Học bổng ĐH Fordham - 62,000 USD /4 năm
 • Học bổng ĐH Saint Louis - 88,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH South Florida - 88,000 USD /4 năm
 • Học bổng ĐH Illinois - Chicago - 32,000 USD/4 năm
 • TOEFL 107/120


LÝ BỘI DUNG

 • Học bổng ĐH Baylor - 84,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Arizona - 120,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Massachusetts Amherst - 64,000 USD/4 năm
 • Học bổng Học viện Công nghệ New Jersey - 88,000 USD/4 năm
 • Học bổng MCPHS - 64,000 USD/4 năm
 • SAT 1460/1600


mai phước minh quân

 • ĐH California - Berkeley
 • ĐH California - Los Angeles
 • ĐH Boston
 • Học bổng ĐH Northeastern  - 40.000 USD/4 năm 
 • Học bổng ĐH Miami - 124.000 USD/4 năm
 • TOEFL 109/120
 • SAT 1500/1600
 


NGUYỄN NHẬT THƯ

 • Học bổng ĐH Baylor - 288,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Case Western Reserve - 169,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Texas Christian - 40,000 USD/4 năm
 • ĐH Purdue
 • ĐH Case Western Reserve
 • Học bổng ĐH Drexel - 132,000 USD/4 năm


chung quỳnh thủy tiên

 • ĐH Boston
 • ĐH Northeastern
 • ĐH Miami
 • ĐH Pennsylvania
 • Học bổng ĐH Hofstra  - 98.000 USD/4 năm 
 • Học bổng ĐH Suffolk - 88.000 USD/4 năm


LÊ QUANG MINH

 • ĐH Rochester
 • ĐH Boston
 • ĐH Illinois at Urbana-Champaign
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • ĐH Virginia Tech
 • ĐH Michigan State
 • ĐH Drexel


trần mỹ kỳ

 • Học bổng ĐH New York - 100,000 USD/4 năm
 • ĐH Fordham
 • Học bổng ĐH South Carolina - 40,000 USD/4 năm
 • ĐH California - Santa Cruz
 • ĐH San Francisco


TRẦN THÁI DƯƠNG

 • Học bổng ĐH Maryland Institute College of Art - 100,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Milwaukee Institute of Art - 100,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH College for Creative Studies - 88,000 USD/4 năm


TRẦN NGỌC UYÊN VY

 • Học bổng Học viện Rensselaer Polytechnic Institute - 260,000USD/4 năm
 • ĐH Worcester Polytechnic Institute
 • Học bổng Worchester Institute of Technology - 80,000USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Wisconsin Madision - 40,000/4 năm
 • ĐH Minnesota of Twin Cities
 • TOEFL 106/120
 


NGUYỄN KHOA THIÊN ÂN

 • Xuất sắc dành được 14 học bổng lên đến hơn 28 TỶ tại các trường ĐH Hoa Kỳ.
 • Học bổng ĐH Case Western Reserve - 148,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Baylor - 84,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Texas Christian - 156,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Saint Louis - 108,000 USD/4 năm
 • và nhiều trường ĐH khác


NGUYỄN ANH ĐỨC

 • Học viện Công nghệ Georgia
 • ĐH Michigan
 • ĐH Illinois Urbana
 • ĐH Purdue
 • ĐH Texas Austin
 • ĐH Texas A&M
 • ACT 34/36


LÂM HỮU PHÚC

 • Học bổng ĐH Rochester - 168,000 USD/4 năm
 • ĐH Case Western Reserve
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • và nhiều trường ĐH khác
 • TOEFL 110/120
 • SAT 1530/1600


TRẦN NGUYỄN MINH CHÂU

 • Học bổng ĐH Case Western Reserve - 130,000 USD/4 năm
 • ĐH Rochester
 • ĐH Minnesota of Twin Citites
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • SAT 1440/1600
 


PHẠM HOÀNG BỘI

 • Học bổng ĐH University of Minnesota và Depaul University
 • Mức học bổng: 120,000 USD/4 năm
 • IELTS 7.5 /9.0
 


NG. NGỌC HOÀNG NGUYÊN

 • Học bổng ĐH MICA - 50,000 USD/4 năm;
 • Học bổng Ortis College of Art - 14,000 USD
 • Học bổng University of Arizona - 30,000 USD


NGUYỄN NGỌC TRUNG

 • Học viện công nghệ Florida
 • ĐH Temple
 • ĐH Saint Louis
 • ĐH Depaul University
 • ĐH Seton Hall
 • ĐH Clark
 • và nhiều trường ĐH khác


PHAN Ng. HOÀNG LONG

 • Học bổng ĐH Case Western Reserve - 168,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Rochester - 168,000 USD/4 năm
 • và nhiều trường ĐH khác
 • IELTS 7.5/9.0
 • SAT 1470/1600
 


TRẦN MINH TRÍ

 • Học bổng ĐH Arizona - 100,000 USD /4 năm
 • ĐH Purdue
 • ĐH Wisconsin Madison
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • ĐH Minnesota of Twin Cities
 • IELTS 8.0/9.0


PHAN VIỆT TIẾN

 • Học bổng ĐH Seton Hall - 96,000 USD/4 năm
 • ĐH Minnesota of Twin Cities
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • và nhiều trường ĐH khác


TRẦN DƯƠNG GIA HUY

 • Học bổng ĐH Embry–Riddle Aeronautical - 64,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Augustana College - 26,000 USD
 • Học viên Công nghệ Florida
 • IELTS 7.0 /9.0


NGUYỄN TƯỜNG VÂN

 • ĐH Northeastern
 • Học bổng ĐH South Carolina 
 • Học bổng ĐH Florida International
 • ĐH Bentley University
 • và nhiều trường ĐH khác 
 • IELTS 8.0/9.0


NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM

 • Chuyển tiếp thành công vào Đại học CORNELL - thuộc nhóm trường danh giá IVY LEAGUE


HUỲNH NG. HỒNG TRìNH

 • Nghiên cứu sinh Tiến sỹ ĐH Columbia
 • Học bổng ĐH Columbia - 150,000 USD/4 năm


NGuyễn H. KHÁNH LINH

 • Học bổng ĐH Duquesne - 120,000 USD/4 năm
 • ĐH Massachusetts Amherst
 • ĐH Lincoln


TRƯƠNG QUỐC CHIẾN

 • Học bổng ĐH South Florida - 88,000 USD /4 năm
 • IELTS 8.0/9.0
 • SAT 1460/1600


LÊ VÕ NGUYỆT HÀ

 • Học bổng ĐH American - 80,000 USD/4 năm
 • IELTS 7.5/9.0


TRỊNH MỘNG THẢO

 • Học bổng ĐH Massachusetts-Amherst - 52,000 USD/4 năm


MAI LÊ PHƯƠNG NGỌC

 • Học bổng ĐH Massachusetts Amherst - 48.000 USD/4 năm
 • TOEFL 103/120


LÊ THU MINH

 • Học bổng Học viện Công nghệ Florida - 93,000 USD/4 năm


TRẦN NGọc khánh như

 • IELTS 8.0/9.0


PHAN HUỲNH BẢO KHÁNH

 • IELTS 8.0/9.0


NGUYỄN HOÀNG NAM

 • IELTS 8.0/9.0


NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

 • IELTS 8.0/9.0


PHẠM HIỀN NHI

 • IELTS 8.0/9.0


hứa bảo châu

 • IELTS 7.5/9.0


nguyễn minh vĩnh kỳ

 • SAT 1500/1600


PHẠM KHẮC VIỆT KHÔI

 • SAT 1480/1600


HỒ XUÂN THẢO NGUYÊN

 • Học bổng ĐH Miami - 140,800 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Syracuse - 80,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Temple - 60,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Fordham - 50,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Emerson - 40,000 USD/4 năm
 • ĐH Northeastern 
 • Học bổng ĐH Depauw - 148,000 USD/4 năm


HỒ NGỌC THẾ BÌNH

 • ĐH Valderbilt
 • ĐH  Emory
 • ĐH Michigan - Ann Arbor
 • Học viện Công Nghệ Georgia 
 • ĐH Wisconsin—Madison
 • ĐH Minnesota - Twin cities
 • SAT 1540/1600 - SAT Chemistry 800/800
 • Giải nhất Vật lý bậc trung học Hoa Kỳ
 • Giải nhất Toán toàn bang Georgia


DƯƠNG HOÀNG DUNG

 • ĐH Florida
 • ĐH Boston
 • ĐH Syracuse
 • ĐH American
 • Học bổng ĐH Fordham - 62,000 USD /4 năm
 • Học bổng ĐH Saint Louis - 88,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH South Florida - 88,000 USD /4 năm
 • Học bổng ĐH Illinois - Chicago - 32,000 USD/4 năm
 • TOEFL 107/120


LÝ BỘI DUNG

 • Học bổng ĐH Baylor - 84,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Arizona - 120,000 USD/4 năm
 • Học bổng ĐH Massachusetts Amherst - 64,000 USD/4 năm
 • Học bổng Học viện Công nghệ New Jersey - 88,000 USD/4 năm
 • Học bổng MCPHS - 64,000 USD/4 năm
 • SAT 1460/1600


MAI PHƯỚC MINH QUÂN

 • ĐH California - Berkeley
 • ĐH California - Los Angeles
 • ĐH Boston
 • Học bổng ĐH Northeastern  - 40.000 USD/4 năm 
 • Học bổng ĐH Miami - 124.000 USD/4 năm
 • TOEFL 109/120
 • SAT 1500/1600


PHẠM HOÀNG BỘI

Học bổng ĐH University of Minnesota và Depaul University
Mức học bổng: 120,000 USD/4 NĂM


trần dương gia huy

Học bổng ĐH Embry–Riddle Aeronautical University và Augustana College
Mức học bổng: 90,000 USD


NGUYỄN anh đức

Vượt qua vòng Early Action để bước vào Top 4 trường ĐH hàng đầu của Hoa Kỳ


NG. ngọc hoàng nguyên

Học bổng ĐH MICA - 50,000 USD/4 NĂM; Ortis College of Art - 14,000 USD/NĂM và University of Arizona -  30.000 USD/NĂM


NGUYỄN KHOA THIÊN ÂN

Xuất sắc dành được 14 học bổng lên đến hơn 28 TỶ tại các trường ĐH Hoa Kỳ


TRẦN NGỌC UYÊN VY

TOEFL 106


TRẦN MINH TRÍ

IELTS 8.0


NGUYỄN HOÀNG NAM

IELTS 8.0


NGUYỄN TƯỜNG VÂN

IELTS 8.0


TRƯƠNG QUỐC CHIẾN

IELTS 8.0


TRẦN NGUYỄN MINH CHÂU

Học bổng ĐH Case Western Reserve University
Mức học bổng: 94,000 USD/4 NĂM


PHAN NG. HOÀNG LONG

Học bổng ĐH Case Western Reserve University
Mức học bổng: 132,000 USD/4 NĂM


LÊ VÕ NGUYỆT HÀ

Học bổng ĐH Southern California University
Mức học bổng: 80,000 USD/4 NĂM


NG. HOÀNG KHÁNH LINH

Học bổng ĐH Dequesne University
Mức học bổng: 120,000 USD/4 NĂM


LÂM HỮU PHÚC

Học bổng ĐH Rochester University
Mức học bổng: 172,000 USD/4 NĂM


HUỲNH NG. HỒNG TRÌNH

Học bổng ĐH Clark University
Mức học bổng: 80,000 USD/4 NĂM


PHAN VIỆT TIẾN

Học bổng ĐH Seton Hall University
Mức học bổng: 93,000 USD/4 NĂM


TRỊNH MỘNG THẢO

Học bổng ĐH University of Massachusetts-Amherst
Mức học bổng: 52,000 USD/4 NĂM


LÊ THU MINH

Học bổng Florida Institute of Technology (FIT)
Mức học bổng: 93,000 USD/4 NĂM


NGUYỄN NGỌC TRUNG

ĐẠT HỌC BỔNG 16 TRƯỜNG ĐH

Đến với eTest, em được tham gia khóa huấn luyện SAT và em luôn cảm thấy thật ấn tượng với sự thân thiện và sự tận tâm của các thầy cô ở đây. Các thầy cô đã giúp đỡ em tiến bộ rất nhiều trong tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kỹ năng toán học và đọc trong SAT. Ngoài ra, em còn được trau dồi kiến thức về xã hội, những kiến thức mà em không nghĩ là em sẽ biết trước khi em đến với eTest. Năm nay, các thầy cô đã giới thiệu em đến với việc gia sư, là khi em được giúp đỡ các bạn nhỏ hơn mình, các thế hệ nhỏ hơn, để các bạn có thể tiến bộ hơn trong khả năng nghe, nói, đọc, viết của mình ở tiếng Anh và đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi như TOEFL hoặc IELTS

NGUYỆT HÀ

ETEST đã vạch ra lộ trình học tập thật sự hiệu quả, từ việc học IELTS, SAT, chương trình viết luận học thuật, định hướng ngành nghề đến xây dựng các hoạt động thiện nguyện, trại hè khoa học,…. tạo cho em cơ hội được gặp gỡ tương tác với những thầy cô, anh chị đang giảng dạy và học tập tại các trường đại học danh tiếng như: Harvard, MIT, UC Berkeley, NUS,… ETEST đã tạo ra môi trường thúc đẩy em đạt được ước mơ của mình.

PHAN VĂN DŨNG / ĐH Rochester University

Con đường đến với đại học của mình phải nói là gắn liền với eTest, gắn liền với cô Trâm, cô Lam, và cả các chị nhân viên hết sức dễ thương tại đây. Như các bạn thường hay nói trong trung tâm, eTest dường như là “nơi ăn ngủ” của mình trong suốt cả quá trình nộp đại học. Đây là nơi mà mình đã bỏ ra hàng trăm giờ lo lắng viết bài cho kịp deadline, nhưng cũng là nơi mình chia sẻ thông tin đầu tiên khi đậu đại học.


Mình còn nhớ, khi cô Trâm từ Harvard đọc qua bài first-draft của mình, cô có nói: “Bài của con sao ảm đạm vậy” Lời nhận xét ấy, đơn giản vậy thôi, nhưng làm mình khá bất ngờ. Nhớ lại trước đó, trong lớp ngữ văn của mình tại Mỹ, mình là chuyên gia viết các bài như thế , luôn mang hơi hướng buồn và bi quan, dù là thư, thơ, truyện,....bởi mình nghĩ có cái buồn thì mới có ấn tượng. Thầy cô thì khen mình, và không ai chỉ ra điều đó đến khi gặp cô Trâm, người luôn nhấn mạnh yếu tố “truyền cảm hứng” trong bài luận. Ấn tượng đầu tiên đấy có thể nói là tóm lược lại quá trình mình được học tập và làm việc với cô Trâm - một quá trình (bất ngờ) nhìn nhận và khám phá bản thân không ngừng, để rồi ngày càng đào sâu hơn về chính mình và viết ra một bài luận có thể gọi là (vui) và sâu sắc. Bên cạnh cô Trâm, cô Lam cũng là người vô cùng quan trọng trong việc giúp đỡ mình hoàn thành các thủ tục vô cùng rắc rối khi nộp đại học bên Mỹ. Mặc dù rất bận, nhưng cô đã giúp mình kiểm lại hồ sơ rất nhiều lần để đảm bảo không bị sai sót. Ngay cả khi quá trình nộp đơn kết thúc, cả hai cô vẫn là những người mentors mà mình luôn tin tưởng và hỏi ý kiến khi cần thiết.

PHAN VINH