THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC STANFORD

Trường Anh ngữ ETEST lưu ý về THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ vào trường Đại học STANFORD

DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12 NỘP ĐƠN VÀO NĂM NHẤT

Thời hạn nộp đơn và Thời gian nhận kết quả
Thời hạn nộp hồ sơ                (dành cho hồ sơ nộp sớm) Thời gian nhận kết quả
Hồ sơ có Portfolio nghệ thuật 15/10 12/1
Hồ sơ chuẩn 1/11 3/1
Ngày kiểm tra SAT cuối Tháng10/2016 Tháng 12
Ngày kiểm tra ACT cuối   Tháng 9* Tháng 12
Thông báo về việc thất lạc hồ sơ Giữa tháng 11 Giữa tháng 2
Ngày thông báo 15/12 1/4
Ngày học sinh trả lời 1/5 1/5
  * Chúng tôi không thể đảm bảo kết quả thi ACT của bạn (vào tháng 10) có thể đến được văn phòng tuyển sinh của chúng tôi đúng thời hạn yêu cầu.

Hồ sơ nộp online qua hệ thống Common App phải được nộp đúng thời hạn. Chúng tôi ưu tiên việc nhận hồ sơ online hơn; tuy nhiên, chúng tôi vẫn chấp nhận hồ sơ chuyển đến qua đường bưu điện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *