Anh Ngữ Du Học ETEST > Nộp hồ sơ Đại Học và Học bổng > THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC VÀO UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA – COLUMBIA

THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC VÀO UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA – COLUMBIA

SINH VIÊN QUỐC TẾ NĂM NHẤT

Sinh viên quốc tế năm nhất phải là học sinh tốt nghiệp THPT (Học sinh phải hoàn thành 12 năm học ở nước nhà)

Những bước cần hoàn thiện để chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ:

1.Hoàn tất mẫu đơn xin nhập học của trường Đại học

Sinh viên quốc tế được yêu cầu nộp $100 lệ phí xét duyệt hồ sơ không hoàn lại. Truy cập vào online application để bắt đầu.

2.Nộp điểm thi chính thức TOEFL, IELTS, hoặc điểm bài thi PTE Academic tới University of South Carolina – Columbia.

Khả năng Anh ngữ được đo lường thông qua bài thi TOEFL. Điểm tối thiểu cần có là 550 cho bài thi giấy hoặc 77 điểm cho bài thi trên máy tính. USC cũng chấp nhận điểm IELTS hoặc bài thi PTE Academic. Học sinh phải đạt ít nhất 6.5 điểm IELTS, hoặc tối thiểu 53 điểm bài thi PTE.

Vui lòng lưu ý công dân của các nước sau được miễn yêu cầu TOEFL/ IELTS/ PTE:

 • American Samoa
 • Australia
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Canada (note: Quebec students must take the TOEFL, IELTS, or PTE)
 • Dominica
 • Grenada
 • Grand Cayman
 • Guyana
 • Ireland
 • Jamaica
 • Liberia
 • New Zealand
 • Sierra Leone
 • Trinidad/Tobago
 • United Kingdom

3.Nộp bảng điểm chính thức (hoặc bản sao có chứng thực) từ các trường tại đất nước sở tại. Ngoài ra, nếu bảng điểm của bạn không thể hiện bằng tiếng Anh, bạn phải nộp bảng điểm đã được dịch sang tiếng Anh và chứng thực.

4.Nộp một bảng đánh giá từ các cơ quan chuyên môn với Điểm Trung bình Chung được chuyển sang hệ thống điểm số của Mỹ.

Nếu bạn đã và đang học tại bất kỳ một trường nào bên ngoài Hoa Kỳ, bạn phải nộp một bảng đánh giá chuyên nghiệp chính thức. Sinh viên năm nhất phải nộp một bản đánh giá document-by-document hoặc course-by-course. Một quyết định tuyển sinh sẽ không được thực hiện cho đến khi bản đánh giá và toàn bộ học bạ được nộp. Công dân Mỹ (sinh viên năm nhất hoặc chuyển tiếp) đã theo học bất kỳ khóa học nào bên ngoài Hoa Kỳ đều phải nộp một bản đánh giá chứng chỉ và học bạ  từ các khóa học quốc tế với hệ thống báo cáo điểm trung bình chung theo thang điểm Mỹ. Thông tin thêm về quá trình đánh giá có thể được tìm thấy dưới đây.

Vui lòng lưu ý công dân của các nước sau được miễn yêu cầu nộp bảng đánh giá:

 • State of Rhineland-Palatinate/Rhineland Pfalz, Germany
 • State of Thuringen, Germany
 • State of Brandenburg, Germany
 • State of Queensland, Australia
 • Province of Taiwan, Republic of China 

5.Nộp điểm thi chính thức SAT hoặc ACT ( Bao gồm phần viết) nếu bạn đang nộp đơn xin nhập học vào South Carolina Honors College hoặc muốn được xem xét cho bất kỳ học bổng nào của các khoa.

Mã số SAT của University of South Carolina-Columbia là 5818 và ACT là 3880.

6. Nếu bạn nộp hồ sơ xin nhập học trước khi tốt nghiệp THPT, bạn phải nộp một bảng điểm tổng kết chính thức (hoặc sao y chứng thực) và một bản đánh giá bổ sung sau khi bạn tốt nghiệp THPT.

Bảng điểm của bạn phải thể hiện ngày tốt nghiệp.

7. Nộp giấy xác nhận tài chính nếu bạn nhận được thư mời nhập học. Văn phòng Tuyển sinh bậc Đại học phải nhận được bản chính thức (Bản sao được cấp nhận) xác nhận rằng sinh viên đủ điều kiện tài chính để học tại University of South Carolina cho một năm học.

Việc chứng minh này sẽ được sử dụng trong việc cấp hồ sơ nhập cảnh cho sinh viên ( I-20 hoặc DS-2019), những hồ sơ này sẽ được yêu cầu bởi Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ khi cấp thị thực F-1 hoặc J-1. Tiến trình này được thực hiện sau khi học sinh nhận được thư mời nhập học

Thông tin về các yêu cầu thông tin đánh giá:

Lưu ý rằng sinh viên được yêu cầu trả phí cho việc đánh giá các thông tin. Việc thanh toán và mọi liên lạc liên quan tới quá trình được thực hiện trực tiếp với dịch vụ đánh giá từ sự lựa chọn của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét việc đánh giá này từ một thành viên thuộc National Association of Credential Evaluation Services (NACES). Địa chỉ web là www.naces.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published.