Anh ngữ Etest > Tin tức > Kinh nghiệm luyện thi IELTS > TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ: INTERNATIONAL WORKERS’ DAY

TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ: INTERNATIONAL WORKERS’ DAY

01/05 hàng năm, toàn thế giới kỷ niệm Ngày Quốc Tế Lao động. Vậy ngày này bắt đầu từ khi nào? Và đã có sự kiện gì diễn ra? Cùng học từ vựng liên quan đến ý nghĩa May Day hôm nay với ETEST

Why is International Workers’ Day on May 1?

In the late -19th century, socialists, communists and trade unionists chose May 1 to become International Workers’ Day.

The date was symbolic, commemorating the Haymarket affair, which took place in Chicago, in the United States, in 1886.

For years, the US working class – often forced to work up to 16 hours a day in unsafe conditions – had been fighting for an eight-hour workday.

Then, in October 1884, the Federation of Organized Trades and Labour Unions of the United States and Canada decided that May 1, 1886, would mark the first day that an eight-hour workday would go into effect.

When that day arrived, between 300,000 and 500,000 US workers went on strike in cities and towns across the country, according to various historians‘ estimates.

Chicago, which was the nucleus of the struggle, saw an estimated 40,000 people protest and strike

Female workers in the May Day Parade in New York City in 1936

Until May 3, the strike was well-coordinated and largely nonviolentBut as the end of the workday approached, striking workers in Chicago attempted to confront strikebreakers at the McCormick Harvesting Machine Company. Large police contingents were protecting the strikebreakers, and officers opened fire on the striking workers, killing at least two.Until May 3, the strike was well-coordinated and largely nonviolent.

As the police attempted to disperse the protesters on May 4 in Chicago’s Haymarket Square, a bomb was thrown at them, killing seven officers and at least four civilians.

Police subsequently rounded up and arrested eight anarchists, all of whom were convicted of conspiracy. A court sentenced seven to death and one to 15 years imprisonment. Four were hanged, one committed suicide rather than face the gallows and two had their sentences commuted to life in prison.

Those who died are regarded by many on the left, including both socialists and anarchists, as the “Haymarket Martyrs“. 

In 1889, the Second International, the international organisation for workers and socialists, declared that May 1 would from then on be International Workers’ Day. The Haymarket affair galvanised the broader labour movement.

In the US, however, the eight-hour workday wasn’t recognised until it was turned into law in 1916, after years of strikes, protests and actions in favour of it. 

 

Các cụm từ hữu ích xuất hiện trong bài:

 1. socialist (n) /ˈsoʊ.ʃəl.ɪst/ – người ủng hộ chủ nghĩa xã hội
 2. communist (n) /ˈkɑː.m.jə.nɪst/ – người cộng sản
 3. trade unionist (n) – người theo Công đoàn
 4. symbolic (adj) /sɪmˈbɑː.lɪk/ – mang tính biểu tượng
 5. commemorate (v) /kəˈmem.ə.reɪt/ – kỷ niệm, tưởng nhớ
 6. Federation of Organized Trades and Labour Unions (n) – Liên đoàn các tổ chức và công đoàn có tổ chức
 7. go into effect (v) – có hiệu lực
 8. historian (n) /hɪˈstɔːr.i.ən/ – nhà sử học
 9. estimate (n) /ˈes.tə.mət/ – sự ước tính
 10. nucleus (n) /ˈnuː.kli.əs/ – trung tâm
 11. protest (v) – phản đối, phản kháng
 12. strike (v) /straɪk/ – đình công
 13. nonviolent (adj) /ˌnɒnˈvaɪə.lənt/ – không có bạo lực
 14. confront (v) /kənˈfrʌnt/ – chạm trán, đương đầu với
 15. strikebreaker (n) /ˈstraɪkˌbreɪ.kɚ/ – người phản đối đình công
 16. contingent (n) /kənˈtɪn.dʒənt/ – đạo quân, nhóm người đại diện
 17. attempt to (v) – cố gắng
 18. disperse (v) /dɪˈspɝːs/ – giải tán
 19. civilian (n) /səˈvɪl.jən/ – thường dân, công dân
 20. subsequently (adv) /ˈsʌb.sɪ.kwənt.li– sau đó, rồi thì
 21. round up (v) bao vây
 22. anarchist (n) /ˈæn.ɚ.kɪst/ – người theo chủ nghĩa vô chính phủ
 23. convict of (v) /kənˈvɪkt/ – kết án, tuyên bố có tội
 24. conspiracy (n) /kənˈspɪr.ə.si/ – âm mưu
 25. sentence (v, n) /ˈsen.təns/ – tuyên án, bản án
 26. imprisonment (n) /ɪmˈprɪz.ən.mənt/ – hình phạt tù, sự bỏ tù
 27. commit suicide (v) /kəˈmɪt ˈsuː.ə.saɪd/ – tự tử
 28. commute (v) giảm tội, giảm hình phạt 
 29. Martyrs (n) /ˈmɑːr.t̬ɚ/ – người tử vì nghĩa/vì đạo
 30. galvanised (v) /ˈɡæl.və.naɪzd/ – khích động thêm
 31. movement (n) /ˈmuːv.mənt/ – phong trào, hoạt động
 32. in favour of : ủng hộ

Source: aljazeera


 

Trung tâm luyện thi IELTS tốt tại TP. HCM

Các khóa học luyện thi IELTS tại ETEST giúp học viên phát triển tối đa cả kiến thức chuyên sâu lẫn khả năng phối hợp bốn kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) khi làm bài thi, nâng cao khả năng tương tác, hiểu tiếng Anh khi sử dụng thực tế bậc đại học, đặc biệt các trường tại Mỹ. 

ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA TRUNG TÂM ANH NGỮ ETEST VÀ CÁC TRUNG TÂM KHÁC

► Tối đa tương tác với lớp học nhỏ chỉ 6 học viên

► Trang bị toàn diện và thực hành liên tục kỹ năng làm bài

► Giáo trình định chuẩn dựa trên khung chuẩn từ Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

► Giáo viên kinh nghiệm đạt điểm cận tuyệt đối

► Dễ dàng liên thông với các khóa học cao hơn như SAT / ACT để xin học bổng du học Mỹ

► Trải nghiệm như thi thật trên máy tính với ngân hàng đề thi chính thống từ ETS khi sử dụng thực tế bậc đại học, đặc biệt các trường tại Mỹ.

►Cá nhân hóa lộ trình cho mỗi học viên theo từng cấp độ.

► Khóa luyện thi TOEFL tại ETEST cam kết tăng đến 10+ điểm TOEFL sau mỗi khóa học.

Khóa học tiếng Anh IELTS

Đăng ký để lại thông tin để đặt lịch thi thử IELTS và nhận ngay lộ trình nâng điểm IELTS tại đây: Khóa học IELTS

Xem thêm:3000+ từ vựng IELTS thông dụng nhất mà bạn cần biết

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ ETEST

Anh ngữ ETEST Quận 3: Lầu 3, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Anh ngữ ETEST Quận 7: Lầu 6, 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Anh ngữ ETEST Đà Nẵng: Số 9, Đường C2, Khu Đô Thị Quốc tế Đa Phước, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0933.80.66.99 (Q.3)/ 0937.80.66.99 (Q.7)/ 0936.17.76.99 (Đà Nẵng)

Có thể bạn quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published.