University of East Anglia

100% HỌC BỔNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Có thể bạn là người có đủ điều kiện để đạt được Học bổng lên tới 100% học phí tại INTO University of East Anglia.

  • Áp dụng cho tất cả các chương trình Dự bị Đại học
  • Dành cho những sinh viên có kết quả học tập tốt và có thư mời nhập học của trường
  • Học bổng được trao tặng thành 2 lần: 50% sẽ được trừ vào học phí Dự bị Đại học và 50% còn lại sẽ được trừ vào học phí năm học đầu tiên của bạn tại University of East Anglia, khi bạn đủ điều kiện chuyển tiếp lên Đại học.
  • Tìm hiểu thêm tại :
    https://www.intostudy.com/en-gb/universities/university-of-east-anglia/scholarships

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button