IELTS ADVANCED 1 WORKBOOK

IELTS ADVANCED 1 WORKBOOK

1.Test 1

Listening: Section 1

 

Listening: Section 2

 

Speaking: Facilitation Skills

 

2. Test 2: 

Listening: Project on Writing

 

Speaking: Future of English

 

3. Test 3:

Listening: Ethnography in Business

 

Speaking: Market research

 

4. Test 4:

Listening: Section 1_Festival

 

Listening: Section 2_Local Park

 

Speaking: New Urbanism

 

5. Test 5:

Listening: Literature

 

Speaking: Neuro Linguistic Programming

 

6. Test 6:

Listening: Agriculture Program

 

Speaking: Property Markets

 

Anh ngữ Du học ETEST là đơn vị xây dựng chương trình học thuật toàn diện và tư vấn du học giúp học viên săn học bổng vào các trường đại học hàng đầuu Mỹ, Canada, Úc…

► Thông tin liên hệ:

  • ETEST Quận 3: Lầu 3, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
  • ETEST Quận 7: Lầu 6, 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
  • Hotline: 0933.80.66.99 (Q.3)/ 0937.80.66.99 (Q.7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button