Anh ngữ Etest > Tin tức > Ielts speaking > Các chủ đề Speaking IELTS Part 2

Tổng hợp các chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất

Speaking là một trong bốn phần thi của chuỗi bài thi IELTS và Part 2 được xem là bài thi khó nhất. Bài viết này Anh ngữ Du học ETEST sẽ cung cấp các chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp để các bạn có thể chủ động nắm bắt và chuẩn bị tốt cho kỳ thi của mình.

các chủ đề speaking ielts part 2
Top 61 các chủ đề Speaking IELTS Part 2 thường gặp

Nội dung bài viết

 1. Tìm hiểu về IELTS Speaking Part 2
 2. Tổng hợp các chủ đề Speaking IELTS Part 2
 3. Các chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất
 4.  Một số chủ đề Speaking IELTS Part 2 khác
 5. Tham khảo một số bài mẫu cho chủ đề Speaking IELTS Part 2

1. Tìm hiểu về IELTS Speaking Part 2

IELTS Speaking Part 2 – The Long Turn là bài thi trình bày quan điểm cá nhân về một chủ đề cho sẵn.

Thông tin bài thi IELTS Speaking Part 2:

 • Thí sinh sẽ được nhận một tấm thẻ có đề tên một chủ đề (topic).
 • Thời gian chuẩn bị: 60 giây
 • Thời gian thi: 1 – 2 phút.
 • Trong quá trình thực hiện bài thi, giám khảo có thể ghi âm lại để tiện cho việc chấm bài cũng như phúc khảo.
 • Sau khi thí sinh hoàn thành bài nói, giám khảo sẽ hỏi thêm 1 – 3 câu hỏi liên quan đến chủ đề để khai thác xem bạn có thực sự hiểu những gì mình nói không hay đó là ý học thuộc lòng.

2. Tổng hợp các chủ đề Speaking IELTS Part 2

Các chủ đề Speaking IELTS Part 2 thường rất đa dạng, nhưng chung quy lại được chia vào 4 nhóm topic chính.

2.1 Topic 1: Describe a person

 • A person who has an important influence on you
 • A famous person in your country
 • A famous athlete
 • A character in your favorite book
 • A person you are happy to know

2.2 Topic 2: Describe an object

 • A wild animal
 • A painting/ a work of art
 • Your grandparents’ jobs
 • An ideal job you would like to do
 • A well – paid job you would like to do

2.3 Topic 3: Describe a place

 • A building
 • A place full of color

2.4 Topic 4: Describe an event

 • An important event you celebrated
 • A historical event/era in your country
 • A time someone did not tell you the truth
 • A time you were friendly to someone you didn’t like

3. Các chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất 

3.1 Chủ đề 1: Describe a family member that you spend most time with

Mô tả một thành viên trong gia đình bạn dành nhiều thời gian nhất.

You should say:

 • Who this person is
 • What kind of person he/she is
 • What you usually do together
 • And explain why you spend most time with him/her

3.2 Chủ đề 2: Describe a person who you think is fashionable

Mô tả một người mà bạn nghĩ là thời trang/có gu ăn mặc.

You should say:

 • Who this person is
 • What kinds of clothes this person likes to wear
 • How you know this person
 • Explain why you think this person dresses well

3.3 Chủ đề 3: Describe a project you worked on in your school/college or office

Mô tả một dự án bạn đã làm ở trường học/đại học hoặc văn phòng của bạn

You should say:

 • What the project was
 • Who else was involved in it
 • How long it took to be completed

3.4 Chủ đề 4: Describe a person you admire

Mô tả một người bạn ngưỡng mộ

You should say:

 • Who he/she is
 • How you know him/her
 • What characteristics this person has
 • And explain why you admire this person.

3.5 Chủ đề 5: Describe a famous person that you like

Mô tả một người nổi tiếng mà bạn thích

You should say:

 • Who the person is
 • Why he/she is famous
 • Why you admire this person
 • What you would do if you met this person

3.6 Chủ đề 6: Describe a character or personality of yours

Mô tả một phẩm chất hay tính cách của bạn

You should say:

 • What it is
 • How it affects your life
 • Where you get it from
 • And how you feel about it

3.7 Chủ đề 7: Describe a special occasion when you had a really enjoyable meal

Mô tả một dịp đặc biệt khi bạn có một bữa ăn thực sự thú vị

You should say:

 • What the occasion was
 • Who was at the meal
 • What was served, and you ate
 • Explain why the meal was so enjoyable

3.8 Chủ đề 8: Describe an embarrassing experience you have had with food

Mô tả trải nghiệm không tốt với đồ ăn tại sự kiện

You should say:

 • Where have you been?
 • What happened?
 • How do you feel after that?
 • What other people think about the event.

3.9 Chủ đề 9: Describe a time you made a mistake and how you dealt with it

Mô tả một lần bạn mắc lỗi và cách bạn xử lý nó

You should say:

 • What the mistake was
 • When, where you made it
 • And explain how you deal with it

3.10 Chủ đề 10: Describe a restaurant you enjoyed going to

Miêu tả nhà hàng mà bạn thích đến

You should say:

 • Where the restaurant was
 • Who you went with
 • What type of food you ate in that restaurant
 • And explain why you thought the restaurant was good

3.11 ề 11: Describe a health problem you or soChủ đmeone you know had

Mô tả một vấn đề sức khỏe của bạn hoặc một người nào đó mà bạn biết đã gặp phải

You should say:

 • What it was
 • What problems it caused you
 • What you did to control it
 • Explain how you felt about this health problem

3.12 Chủ đề 12: Describe a TV program you would like to watch

Mô tả một chương trình TV bạn muốn xem

You should say:

 • What the name of the program is
 • Where you can watch it
 • What it is about
 • And why you are interested in it

3.13 Chủ đề 13: Describe an article that you read from a magazine or from the Internet about healthy lifestyle

Mô tả một bài báo bạn đọc trên tạp chí hoặc từ Internet về lối sống lành mạnh

You should say:

 • What the article was about
 • Where you read it (which magazine or website)
 • And explain what you learned/thought from the article

3.14 Chủ đề 14: Describe an unforgettable advertisement that you saw

Mô tả một quảng cáo khó quên mà bạn đã xem

You should say:

 • What kind of advertisement it was
 • What the content of the advertisement was (or what product or service was advertised)
 • Where you saw or heard it

3.15 Chủ đề 15: Describe a time you were surprised to meet a friend

Mô tả một lần bạn ngạc nhiên khi gặp một người bạn.

You should say:

 • Where it was
 • Who you met
 • When it was
 • Why you were surprised

3.16 Chủ đề 16: Describe an educational TV program that you have seen

Mô tả một chương trình truyền hình giáo dục mà bạn đã xem

You should say:

 • What the programme was about
 • When and where you saw it
 • How you found out about this programme
 • And why you liked it

3.17 Chủ đề 17: Describe a short trip that you frequently make (or take) but dislike

Mô tả một chuyến đi ngắn mà bạn thường xuyên thực hiện (hoặc đi) nhưng không thích

You should say:

 • Where you go
 • Why you go there
 • When you go there
 • Explain why you do not like this trip

3.18 Chủ đề 18: Describe a garden or park you enjoyed visiting

Mô tả một khu vườn hoặc công viên mà bạn thích ghé thăm

You should say:

 • Where it was
 • What it looked like
 • What people did (or, were doing) there
 • And explain why you liked it

3.19 Chủ đề 19: Describe a house or an apartment you would like to live in

Mô tả một ngôi nhà hoặc một căn hộ bạn muốn ở

You should say:

 • What it would look like
 • How big it would be
 • Where it would be located
 • And explain why you would like to live there.

3.20 Chủ đề 20: Describe a place where you can read or write (not your home)

Mô tả một nơi mà bạn có thể đọc hoặc viết (không phải nhà của bạn)

You should say:

 • What is it ?
 • Where is it?
 • Why do you go there to read and write?

3.21 Chủ đề 21: Describe a garden/park you often go to

Mô tả một khu vườn / công viên bạn thường đến

You should say:

 • Where it was
 • What it looked like
 • What you did there
 • Why you liked there

3.22 Chủ đề 22: Describe a place that can be good to relax (not your home)

Mô tả một nơi có thể tốt để thư giãn (không phải nhà của bạn)

You should say:

 • Where it is
 • How often you go there
 • What you read and write there/who else goes there
 • And explain why you read and write at this place

3.23 Chủ đề 23: Describe a historical building in your country/ hometown

Mô tả một tòa nhà lịch sử ở đất nước/quê hương của bạn

You should say:

 • What and where is it?
 • When was it built? Why?
 • What is it known for?

3.24 Chủ đề 24: Describe a short term job you’d like to do in a foreign country

Mô tả một công việc bạn muốn làm ở nước ngoài trong một khoảng thời gian ngắn

You should say:

 • What the job is
 • Where you want to do it
 • How you knew it
 • And explain why you want to do it

3.25 Chủ đề 25: Describe a prize that you want to win

Mô tả giải thưởng mà bạn muốn giành được

You should say:

 • What this prize is
 • How you knew about it
 • What you will do to win it
 • And explain why you want to win it.

3.26 Chủ đề 26: Describe a family (not your own) that you like

Mô tả một gia đình (không phải của riêng bạn) mà bạn thích

You should say:

 • Whose family it is
 • How many family members they have
 • What are they like
 • And explain why you like this family.

3.27 Chủ đề 27: Describe an area of science that interest you

Mô tả một lĩnh vực khoa học mà bạn quan tâm

You should say:

 • What it is
 • What you learn from it
 • When you became interested in it
 • Explain how this area of science help you

3.28 Chủ đề 28: Describe a good decision you made recently

Kể về một quyết định đúng đắn mà bạn đưa ra gần đây

You should say:

 • What it was
 • When you made it
 • What the result was
 • And explain how you felt about it

4. Một số chủ đề Speaking IELTS Part 2 khác

Ngoài ra Anh ngữ Du học ETEST sẽ cung cấp cho bạn các chủ đề Speaking IELTS Part 2 khác như:

 • Chủ đề Describe a restaurant you enjoyed going to.
 • Chủ đề Describe a subject you used to dislike but now have interest in
 • Chủ đề Describe a good law in your country
 • Chủ đề An important holiday that is celebrated in your country
 • Chủ đề Describe a person who helps to protect the environment
 • Chủ đề Describe another language that you would like to learn
 • Chủ đề Describe a book you read that you found useful
 • Chủ đề Describe a time when you received good news
 • Chủ đề Describe an intelligent person you know
 • Chủ đề Describe a photo of you that you like
 • Chủ đề Describe a person who you think this person is helpful
 • Chủ đề Describe a time when it was important to tell your friend the truth
 • Chủ đề Describe a time when you saw a wild animal
 • Chủ đề Describe your favorite weather
 • Chủ đề Describe a short journey that you often take but dislike
 • Chủ đề Describe an ideal job you’d like to do in the future
 • Chủ đề Describe an activity you usually do that wastes your time
 • Chủ đề Describe an item on which you spent more than expected
 • Chủ đề Describe a person who impressed you most when you were in primary school
 • Chủ đề Describe a time when you waited for something special that
 • Chủ đề Describe a habit your friend has and you want to develop
 • Chủ đề Describe a foreign person who you have heard or known
 • Chủ đề Describe a difficult decision that you once made
 • Chủ đề Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go
 • Chủ đề Describe a famous athlete you know
 • Chủ đề Describe a creative person whose work you admire
 • Chủ đề Describe a good service you received
 • Chủ đề Describe a place you visited on vacation
 • Chủ đề Describe a businessman you admire
 • Chủ đề Describe a time you were friendly to someone you didn’t like
 • Chủ đề Describe a person who solved a problem in a smart way
 • Chủ đề Describe an exciting book that you enjoy reading
 • Chủ đề Describe a café you like to visit

5. Tham khảo một số bài mẫu cho chủ đề Speaking IELTS Part 2

5.1 Describe a project you worked on in your school/college or office

Mô tả một dự án bạn đã làm ở trường học/đại học hoặc văn phòng của bạn

You should say:

 • What the project was
 • Who else was involved in it
 • How long it took to be completed

Bài mẫu:

Let me talk about the project I did in a team in my second year of graduate school. Our tutor gave us an assignment to review the server log of an international trade website and provide a brief analysis using the data warehouse and data mining technology. We had three people on our team, and I was the team leader. I allocated different tasks to different classmates. One was responsible for extracting the data from the database to the data warehouse, and the other one was to set up the data model for analyzing. I was to analyze the final data set with a data mining software and prepare the presentation.

The job was quite tough as this was our first time doing such an assignment, and we needed to overcome various technique problems. For example, we had to use the Microsoft database software to restore the data and write codes to manipulate the data transferring. Besides, the data mining software was also new to us; we had to get ourselves familiar with it.

Our team spent three weeks to finish the work, which we reckoned as an authentic project in a corporation. Therefore we tried to learn the entire process of doing the project, the demand analysis, project design and implementation, and the documents. Additionally, we learned some useful software and gained some coding experiences.

5.2 Describe a time you made a mistake and how you dealt with it

Mô tả một lần bạn mắc lỗi và cách bạn xử lý nó

You should say:

 • What the mistake was
 • When, where you made it
 • And explain how you deal with it

Bài mẫu:

Everyone in this world makes mistakes at least once in their life and I’m not an exception.

I’ve made many silly mistakes but I’d like to talk about the one that I’ve just made recently. It was last month when I booked flight tickets for Lunar New Year family gatherings. It was not my first time booking tickets online, I can say confidently that I’m a professional at this. But at that time, for some reasons, I chose the wrong flight. I was supposed to fly from Ho Chi Minh City to Hue City but I accidentally made it Ho Chi Minh City to Hanoi. I had no idea about my mistake until I received the ticket in my email.

I was truly frustrated and had to contact the airline to change my ticket. I had to follow many procedures, and it was really time-consuming. Luckily, I was finally able to change my ticket but had to pay extra money for the ticket changing fee, which was about $50.

This incident gave me such a valuable lesson in my life, which is to be careful at everything I do. And even though making mistakes is not a comfortable feeling, the lessons you learn are worthy, and I believe it helps us not to make the same mistakes in the future.

5.3 Describe a time you were surprised to meet a friend

Mô tả một lần bạn ngạc nhiên khi gặp một người bạn

You should say:

 • When this happened
 • Who this person was
 • What you did together on that day

Bài mẫu:

I’ve been working as a teaching assistant at ETEST for about 2 years now. I’d like to tell you about a time I was really surprised to see Linh – an old friend of mine – giving a demo lesson to apply for a teaching assistant position in my company.

In my company, we have a weekly discussion among teaching assistants. The main purpose of this meeting is to encourage the exchange of ideas among us to come up with practical solutions for different types of problems that our students are having. It’s also a chance for new teaching assistants to prove their expertise by giving a demo lesson. The HR manager will then collect our feedback on the overall performance of a candidate to see if they have what it takes to become an official member of our academic dePartment.

So in a meeting a year ago, I met Linh – the girl whom I had a secret crush on when I was a secondary school student. We studied in the same class, and I had admired her diligence and dynamic personality from day one. She performed extremely well in pretty much all subjects, especially in English, so I wasn’t surprised when she passed the entrance exam to a prestigious high school for gifted students after that. Then we took different paths, and I thought I’ll never see her again because you know we were not that close. So when I saw her at the meeting, I was really surprised. Of all training centers, she decided to apply for ETEST – where I’m also working at.

I was pretty impressed by her performance. She had a pretty smart approach to a tricky topic. Her demo lesson was of course not flawless, but she definitely showed how far she could go. Hence, a week later we officially became coworkers.

Vậy làm sao để ôn đúng khi có quá nhiều chủ đề được đưa ra? Đến với Anh ngữ Du học ETEST bạn sẽ được thiết kế một lộ trình các nhân hoá, sắp xếp lịch học theo yêu cầu; được chỉ dẫn nhiệt tình bởi đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm về IELTS, trong đó có cả cựu giám khảo IELTS. Tất cả điều đó đều được tích hợp trong khóa luyện thi IELTS của ETEST, từ đó giúp quá trình học diễn ra nhanh hơn, tăng band điểm thi khi được chỉnh sửa từng bài theo trải nghiệm cá nhân.

Tham khảo: Khóa học thi IELTS chuẩn quốc tế tại Anh ngữ ETEST

Trên đây là toàn bộ các chủ đề Speaking IELTS Part 2 được tổng hợp bởi đội ngũ Anh ngữ Du học ETEST. Mong rằng bài viết cung cấp nhiều kiến thức bổ ích để bạn có được hành trang tốt cho kỳ thi IELTS Speaking và đặc biệt là Speaking Part 2. Hãy thường xuyên theo dõi ETEST để biết thêm nhiều tips hay về luyện thi IELTS cũng như nắm bắt cơ hội được tư vấn du học và săn học bổng du học tại trung tâm anh ngữ săn học bổng số 1 Việt Nam nhé.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published.